SSWC: Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình


SSWC có nghĩa là gì? SSWC là viết tắt của Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SSWC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SSWC, Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

SSWC = Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình

Tìm kiếm định nghĩa chung của SSWC? SSWC có nghĩa là Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SSWC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SSWC bằng tiếng Anh: Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

SSWC: Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình

Ý nghĩa của SSWC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, SSWC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SSWC và ý nghĩa của nó là Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình. Xin lưu ý rằng Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình không phải là ý nghĩa duy chỉ của SSWC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SSWC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SSWC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Steady-State Water Chemistry Model

Ý nghĩa khác của SSWC

Bên cạnh Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình, SSWC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SSWC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trạng thái ổn định nước hóa học mô hình bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

SSWC định nghĩa:
    ... Thêm