WFRC: Trung tâm tài nguyên gia đình công việc


WFRC có nghĩa là gì? WFRC là viết tắt của Trung tâm tài nguyên gia đình công việc. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trung tâm tài nguyên gia đình công việc, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm tài nguyên gia đình công việc trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của WFRC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài WFRC, Trung tâm tài nguyên gia đình công việc có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

WFRC = Trung tâm tài nguyên gia đình công việc

Tìm kiếm định nghĩa chung của WFRC? WFRC có nghĩa là Trung tâm tài nguyên gia đình công việc. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của WFRC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của WFRC bằng tiếng Anh: Trung tâm tài nguyên gia đình công việc. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

WFRC: Trung tâm tài nguyên gia đình công việc

Ý nghĩa của WFRC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, WFRC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung tâm tài nguyên gia đình công việc. Trang này là tất cả về từ viết tắt của WFRC và ý nghĩa của nó là Trung tâm tài nguyên gia đình công việc. Xin lưu ý rằng Trung tâm tài nguyên gia đình công việc không phải là ý nghĩa duy chỉ của WFRC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của WFRC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của WFRC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Work Family Resource Center

Ý nghĩa khác của WFRC

Bên cạnh Trung tâm tài nguyên gia đình công việc, WFRC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của WFRC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trung tâm tài nguyên gia đình công việc bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm tài nguyên gia đình công việc bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

WFRC định nghĩa:
    ... Thêm