YEP: Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.


YEP có nghĩa là gì? YEP là viết tắt của Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc., vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc. trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của YEP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài YEP, Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc. có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

YEP = Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.

Tìm kiếm định nghĩa chung của YEP? YEP có nghĩa là Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của YEP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của YEP bằng tiếng Anh: Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

YEP: Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.

Ý nghĩa của YEP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, YEP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.. Trang này là tất cả về từ viết tắt của YEP và ý nghĩa của nó là Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc.. Xin lưu ý rằng Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc. không phải là ý nghĩa duy chỉ của YEP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của YEP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của YEP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Youth Employment Partnership, Inc.

Ý nghĩa khác của YEP

Bên cạnh Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc., YEP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của YEP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc. bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thanh thiếu niên làm việc quan hệ đối tác, Inc. bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

YEP định nghĩa:
    ... Thêm