CNAM: Caisse Nationale d'Assurance Maladie


Co znamená CNAM? CNAM zastupuje Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Caisse Nationale d'Assurance Maladie, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Mějte na paměti, že zkratka CNAM se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě CNAM může být Caisse Nationale d'Assurance Maladie zkratka pro jiné akronymy.

CNAM = Caisse Nationale d'Assurance Maladie

Hledáte obecnou definici CNAM? CNAM znamená Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Jsme hrdí na to, že seznam CNAM je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic CNAM v angličtině: Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

CNAM: Caisse Nationale d'Assurance Maladie

Význam CNAM v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, CNAM se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Tato stránka je o zkratu CNAM a jeho významu jako Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Uvědomte si prosím, že Caisse Nationale d'Assurance Maladie není jediný význam pro CNAM. Může existovat více než jedna definice CNAM, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam CNAM jeden po druhý.

Definice v angličtině: Caisse Nationale d'Assurance Maladie

Ostatní významy CNAM

Kromě Caisse Nationale d'Assurance Maladie má CNAM jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy CNAM klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Caisse Nationale d'Assurance Maladie v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

CNAM Definuje:
    ... více