Beth mae ACT yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron ACT? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o ACT. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o ACT, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr ACT

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o ACT. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau ACT ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt act ar gyfer

Pob diffiniad o ACT

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o ACT yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
ACTAcademi y cwmni theatr
ACTActifadu amser ceulo
ACTActifadu theori cymhleth
ACTActivator o CREM yn y ceilliau
ACTActor
ACTAdroddwyr Affro theatr ar y cyd
ACTAer Cherenkov Telesgop
ACTAfal ardystiedig hyfforddwr
ACTAgenda ar gyfer plant yfory
ACTAgwedd rheoli Thrusters
ACTAircrew cydgysylltu hyfforddiant
ACTAllentown Coleg Theatr
ACTAm dreialon clinigol
ACTAmerica yn dod at ei gilydd
ACTAmericanwyr ar gyfer hyfforddiant Ceidwadol
ACTAmericanwyr ar gyfer telathrebu cystadleuol
ACTAmser Cell cronedig
ACTAmser cylch cyfartalog
ACTAmser cylch gwirioneddol
ACTAmseroedd-changin
ACTAnagram a thriniaeth copi
ACTApache criw hyfforddwr
ACTArbre À Cames En Tête
ACTArte, Texto Y lliw
ACTAsociación de Clubes de Traineras
ACTAtmosfferig cemegol-trafnidiaeth
ACTAwto Clwb Twrci
ACTCYMHORTHION cwnsela a hyfforddiant
ACTCais y Ganolfan ar gyfer technoleg
ACTCalibro awtomatig gan ddefnyddio signalau Transmitting
ACTCamau gweithredu gan eglwysi gyda'i gilydd
ACTCeidwadwyr cysylltiedig o Texas
ACTCelfyddydau & Ymddiriedolaeth diwylliant
ACTCell uwch dechnoleg inc.
ACTCerdyn masnachu artist
ACTClwb hysbysebu o Toronto
ACTColeg Americanaidd Theriogenologists
ACTCompact basn afon Alabama – Coosa – Tallapoosa
ACTCompiler algebraidd a gyfieithydd
ACTCorfforaethau Americanaidd ar gyfer Gwlad Thai
ACTCost gwirioneddol cynnal profion
ACTCwnsela cam-drin a thriniaeth, inc.
ACTCydymffurfiaeth dadansoddiad & hyfforddiant
ACTCyfathrebu â chymorth trafodion
ACTCyfieithydd Cod awtomatig
ACTCyfrifyddu, Consulting & hyfforddiant
ACTCymdeithas Technegwyr glanhau
ACTCymdeithas Technegwyr sifiliaid
ACTCymdeithas Trysoryddion corfforaethol
ACTCymdeithas ar gyfer addysgu dinasyddiaeth
ACTCymdeithas ar gyfer cludiant cymudwyr
ACTCymdeithas ar gyfer technoleg cystadleuol
ACTCymdeithas arllwys l'Amélioration des Travail de amodau
ACTCymdeithas athrawon ystafell ddosbarth
ACTCymdeithas defnyddwyr a threthdalwyr
ACTCymdeithas teledu masnachol yn Ewrop
ACTCymdeithas therapyddion Cristnogol
ACTCymhwyso technolegau creadigol
ACTCymhwyso teleffoni ar gyfrifiaduron
ACTCymorth ar gyfer hyfforddiant yn y coleg
ACTCyndadau
ACTCynghrair ar gyfer Therapiwteg canabis
ACTCynghrair ar gyfer gwrthdaro a gweddnewid
ACTCynghrair ar gyfer plant a'r teledu
ACTCynghrair ar gyfer technolegau arfordirol
ACTCynghrair ar gyfer technolegau cydgyfeiriol
ACTCynghrair ar gyfer telathrebu cystadleuol
ACTCynghrair ar gyfer trawsnewid cymuned
ACTCynghrair o'r athrawon dan sylw
ACTCyngor Americanaidd ar gyfer technoleg
ACTCyngor asiantau ar gyfer technoleg y Ddeddf
ACTCysyniad uwch dechnoleg
ACTCysyniadau datblygedig a thechnoleg
ACTCysyniadau datblygedig a thechnolegau rhyngwladol, LLC
ACTDadansoddiad o'r offeryn cymhlethdod
ACTDadansoddwr rheolaeth Terfynell
ACTDechneg/technegau datblygedig fesur
ACTDechnoleg celloedd Americanaidd
ACTDefnyddio techneg rheoli gweithredol
ACTDerbyn a therapi ymrwymiad
ACTDid gweithgaredd
ACTDiffyg asyl-cydensym Thioester Hydrolase
ACTDinasyddiaeth weithredol heddiw
ACTDwyn gwrth-Car
ACTDyrnaid uwch dechnoleg
ACTEiriolaeth, cyfathrebu a hyfforddiant
ACTGwasanaeth trafodyn cadarnhad awtomataidd
ACTGweithgar
ACTGweithgaredd
ACTGweithgareddau, cysylltiadau, amser
ACTGweithredu ar gyfer cadwraeth drwy dwristiaeth
ACTGweithredu dros deledu plant
ACTGweithredu sy'n olrhain
ACTGwirioneddol
ACTGymdeithas ar gyfer gofal lliniarol i blant
ACTGywir gwblhau amserol
ACTHoll dîm ganrif
ACTHyfforddiant corfforaethol ymlaen llaw Cyf.
ACTHyfforddiant ymosodol aircrew
ACTHyfforddwr Marchfilwyr armored
ACTIs-adran cyfrifyddu
ACTLlinell amser cylch yn ymosod ar
ACTManteisio ar hyfforddiant unigol a hyfforddiant
ACTOffer Ffurfweddu datblygedig
ACTOfferyn clai Alwminiwm
ACTOfferyn cyswllt cyfrif
ACTOlrhain alwad awtomatig
ACTPecyn cydnawsedd cais
ACTPlanau echelinol tomograffeg cyfrifiadurol
ACTPlant i gyd gyda'i gilydd
ACTPrawf Carbide datblygedig
ACTPrawf Coleg Americanaidd
ACTPrawf craidd uwch
ACTPrawf cysyniadau datblygedig
ACTPrawf gorchudd bob yn ail
ACTProfi gan gwsmeriaid datblygedig
ACTProfion Coleg Americanaidd
ACTProfion cyrydu atmosfferig
ACTPwyllgor Ymgynghorol ar dechnoleg
ACTRheolaeth Arms heddiw
ACTRheolaeth awtomataidd o hyfforddeion
ACTRheoli addasol meddwl
ACTSef Arkansas CAMA technoleg, Inc
ACTTabl rheoli cyfrif
ACTTabl rheoli mynediad
ACTTactegau troseddu oedolion
ACTTactegau troseddu oedolion sydd mewn perygl
ACTTactegau ymladd aer
ACTTag cludo aer Contract
ACTTanc Canolfan ychwanegol
ACTTanc ddal dyfrllyd
ACTTancer gallu uwch
ACTTechnegau cyfrifiadur datblygedig, Inc
ACTTechnegydd cyfathrebu yr awyr
ACTTechnoleg addasol cleient
ACTTechnoleg cath Arctig
ACTTechnoleg cyfathrebu datblygedig
ACTTechnoleg cyfrifiadura addasol
ACTTechnoleg defnyddiau cyfansawdd datblygedig
ACTTechnoleg gyfrifiadurol datblygedig
ACTTechnoleg gyfrifiadurol ymlaen llaw
ACTTechnoleg rheoli amgen
ACTTechnoleg rheoli gweithredol
ACTTechnoleg rheoli gwirioneddol
ACTTechnolegau adeiladu amgen, inc.
ACTTechnolegau cebl gymhwysol
ACTTechnolegau gydran datblygedig, inc.
ACTTechnolegau rheoli mynediad, inc.
ACTTecnica Asociación de Cooperación
ACTTeils nenfwd acoustical
ACTTeithiau cynhadledd aromatherapi
ACTTelathrebu diwifr analog
ACTTempled nodweddu pensaernïaeth
ACTTerfynell Cargo aer
ACTTerfynell cyfathrebu yr awyr
ACTTerfynell cynhwysydd Aden
ACTTerfynell ganoledig cais
ACTTerfynell tâl mynediad
ACTTester Cobb awtomatig
ACTTheatr Cabaret Americanaidd
ACTTheatr cyfoes
ACTTheatr cyfoes Alabama
ACTTheatr ddinesig Apollo
ACTTheatr ystafell wydr Americanaidd
ACTTherapi cyfuniad sy'n seiliedig ar Artemisinin
ACTThruster catalytig estynedig
ACTTimau ymladd Americanaidd
ACTTiriogaeth prifddinas Awstralia
ACTTracker cydberthynas aer
ACTTraffig newid blynyddol
ACTTramwy Amarillo Dinas
ACTTransceiver cyfathrebu datblygedig
ACTTrap oer dadansoddol
ACTTrawsnewid Gorchymyn perthynol
ACTTrawsnewidyddion gerrynt eiledol
ACTTrawsyrru Channelized datblygedig
ACTTreth gorfforaeth datblygedig
ACTTreth gorfforaeth ymlaen llaw
ACTTreth gorfforaethol datblygedig
ACTTreth gorfforaethol ymlaen llaw
ACTTriniaeth gymunedol grymusol
ACTTrosglwyddo cydgysylltu awtomataidd
ACTTrosglwyddo ddalfa awtomatig
ACTTrosglwyddo rheolaeth adegau gwahanol
ACTTrosi uwch dechnoleg
ACTTrothwy tagfeydd absoliwt
ACTTrên Agape Copeland
ACTTymheredd tâl aer
ACTTâl acwstig trafnidiaeth
ACTTâl gweithredol trafnidiaeth
ACTTîm Cyngor gweinyddol
ACTTîm cadwraeth Amazon
ACTTîm cydgysylltiedig dadansoddi
ACTTîm cydgysylltu gweithgarwch
ACTTîm cydlynu apologetics
ACTTîm cydlynu caffael
ACTTîm cysyniadau datblygedig
ACTTîm gweithredu ar gydweithredu
ACTTîm rheoli aer
ACTTîm rheoli dadansoddiad
ACTTŵr rheoli dull
ACTUchder digolledu Tilt
ACTUwch caenu technoleg
ACTUwch cludiant Cargo
ACTUwch dechnolegau diwifr
ACTUwch prif swyddogion meddygol, TTL gydnaws
ACTWaco, TX, UDA-Madison Cooper
ACTY Autoridad de Carreteras Transportación
ACTYmddiriedolaeth Cadwraeth Affricanaidd
ACTYmddiriedolaeth Cadwraeth Alachua
ACTYsgogi

Beth mae ACT yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae ACT yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae ACT yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o ACT: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o ACT, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o ACT i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron ACT mewn ieithoedd 42 eraill.