Beth mae ASFT yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron ASFT? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o ASFT. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o ASFT, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr ASFT

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o ASFT. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau ASFT ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt asft ar gyfer

Pob diffiniad o ASFT

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o ASFT yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
ASFTAdran o anifeiliaid gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd
ASFTAtebion blaengar ar gyfer yfory, inc.
ASFTPeth honedig hwyl byddi byth ei wneud eto
ASFTTester Friction wyneb maes awyr

Beth mae ASFT yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae ASFT yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae ASFT yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o ASFT: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o ASFT, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o ASFT i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron ASFT mewn ieithoedd 42 eraill.