Beth mae CALL TO ACTION yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron CALL TO ACTION? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o CALL TO ACTION. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o CALL TO ACTION, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr CALL TO ACTION

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o CALL TO ACTION. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau CALL TO ACTION ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt call-to-action ar gyfer

Pob diffiniad o CALL TO ACTION

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o CALL TO ACTION yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
CALL TO ACTIONAcademi hyfforddiant canolog
CALL TO ACTIONAcademi hyfforddiant counterintelligence
CALL TO ACTIONAcademi trawma plentyn
CALL TO ACTIONAddasiad cyfieithiad cronnus
CALL TO ACTIONAddasu cyfieithiad arian cyfred
CALL TO ACTIONAereo Controllore del Traffico
CALL TO ACTIONAlw i Awstralia
CALL TO ACTIONAlw'i breichiau
CALL TO ACTIONAmser cyrraedd a reolir
CALL TO ACTIONArdal Terfynell dosbarthedig
CALL TO ACTIONArdal canol y derfynell
CALL TO ACTIONArdal reoli
CALL TO ACTIONArdystio'r awdurdod tiriogaethol
CALL TO ACTIONArdystiwyd gydymaith teithio
CALL TO ACTIONArdystiwyd trac-It! gweinyddwr
CALL TO ACTIONArfarniad meddwl beirniadol
CALL TO ACTIONAsesiad tîm y wlad
CALL TO ACTIONAsiantaeth cludo Canada
CALL TO ACTIONAsiantaeth fasnachu canolog
CALL TO ACTIONAssay treial clinigol
CALL TO ACTIONAssist prawf cwsmer
CALL TO ACTIONAssociates technoleg gyfrifiadurol
CALL TO ACTIONAtegolion Truck personol
CALL TO ACTIONAwdurdod cludiant California
CALL TO ACTIONAwdurdod tramwy Chicago
CALL TO ACTIONAwdurdod tramwy arfordir
CALL TO ACTIONAwdurdodiad treial clinigol
CALL TO ACTIONAwyrennau tactegol cyffredin
CALL TO ACTIONCDS trac Cymdeithas
CALL TO ACTIONCaenu technolegau Associates
CALL TO ACTIONCanolfan Agricole techneg de Coopération et Rurale
CALL TO ACTIONCanolfan Ryngwladol ar gyfer asesu technoleg
CALL TO ACTIONCanolfan ar gyfer asesu technoleg
CALL TO ACTIONCanolfan ar gyfer dadansoddiad cludo
CALL TO ACTIONCanolfan ar gyfer mynediad cyfanswm
CALL TO ACTIONCanolfan de Traitement de l'Alerte
CALL TO ACTIONCanolfan dechneg de l'Aluminium
CALL TO ACTIONCanolfan prawf awdurdod
CALL TO ACTIONCanolfan technole de Avancée
CALL TO ACTIONCanolog de los Trabajadores Argentinos
CALL TO ACTIONCatania, Sisili, yr Eidal-Fontanarossa
CALL TO ACTIONCentro Técnico Aerospacial
CALL TO ACTIONCharleville-Triathlon-Ardennes
CALL TO ACTIONChaudronnerie et Tôlerie de l'Argonne
CALL TO ACTIONChimie Théorique Appliquée
CALL TO ACTIONChymdeithas trawsblaniad plant
CALL TO ACTIONCisco Ymddiriedolaeth asiant
CALL TO ACTIONCleveland Thygaraja Aradhana
CALL TO ACTIONClirio'r aer
CALL TO ACTIONCognizant cludo Asiantaeth
CALL TO ACTIONCommerciale Tubi Acciaio
CALL TO ACTIONComunità Terapeutica Assistita
CALL TO ACTIONConselho Tecnico Administrativo
CALL TO ACTIONCroateg telathrebu Asiantaeth
CALL TO ACTIONCuenta
CALL TO ACTIONCwsmer i gynghori
CALL TO ACTIONCydymaith hyfforddwr awyrennau
CALL TO ACTIONCyfernod de Transfert Atmosphérique
CALL TO ACTIONCyfraniad Tarifaire d'Acheminement
CALL TO ACTIONCyfrifydd traffig Cabletron
CALL TO ACTIONCyfrifyddu ffôn ar gyfrifiaduron
CALL TO ACTIONCylchdaith amseru dadansoddiad
CALL TO ACTIONCymdeithas Coquitlam athrawon
CALL TO ACTIONCymdeithas Taoist Tsieineaidd
CALL TO ACTIONCymdeithas Theithwyr masnachol
CALL TO ACTIONCymdeithas Trucking California
CALL TO ACTIONCymdeithas athrawon California
CALL TO ACTIONCymdeithas athrawon clinigol
CALL TO ACTIONCymdeithas athrawon ystafell ddosbarth
CALL TO ACTIONCymdeithas cludiant cymunedol
CALL TO ACTIONCymdeithas deleweithio Canada
CALL TO ACTIONCymdeithas ffôn California
CALL TO ACTIONCymdeithas technoleg cywiriadau
CALL TO ACTIONCymdeithas telathrebu Colorado
CALL TO ACTIONCymdeithas telathrebu cebl
CALL TO ACTIONCymdeithas telathrebu cystadleuol
CALL TO ACTIONCymdeithas trotian Canada
CALL TO ACTIONCymdeithas tâp cyfunol
CALL TO ACTIONCymeradwyaeth math Tsieina
CALL TO ACTIONCymorth technegol cadwraeth
CALL TO ACTIONCymorth teithio tosturiol
CALL TO ACTIONCynghorwr masnachu nwyddau
CALL TO ACTIONCynghrair telathrebu cystadleuol
CALL TO ACTIONCynghreiriau cydweithredol technoleg
CALL TO ACTIONCyngor clinigol dros y ffôn
CALL TO ACTIONCynorthwy-ydd hyfforddiant cadét
CALL TO ACTIONCynulliad fyrdwn a reolir
CALL TO ACTIONCytundeb brofion clinigol
CALL TO ACTIONCytundeb prawf cydweithredol
CALL TO ACTIONCytundeb prawf masnachol
CALL TO ACTIONCytundeb telathrebu defnyddwyr
CALL TO ACTIONCytundeb termau cyffredin
CALL TO ACTIONCytundeb theatr Canada
CALL TO ACTIONCâr dy Ass yn cwmpasu
CALL TO ACTIOND'Air Centrale de Traitement
CALL TO ACTIONDadansoddi tasg gwybyddol
CALL TO ACTIONDadansoddi'r dasg hollbwysig
CALL TO ACTIONDadansoddiad beirniadol o fygythiad
CALL TO ACTIONDadansoddiad cemegol targed
CALL TO ACTIONDadansoddiad coeden dosbarthiad
CALL TO ACTIONDadansoddiad testunol yn cau
CALL TO ACTIONDdeddf teledu plant 1990
CALL TO ACTIONDeddf Trafnidiaeth masnachol
CALL TO ACTIONDibetaidd gweinyddiaeth ganolog
CALL TO ACTIONDilysu testun clir
CALL TO ACTIONDull damcaniaeth cyfalaf
CALL TO ACTIONGalwad i weithredu
CALL TO ACTIONGlir i Auscultation
CALL TO ACTIONGlo Cymdeithas masnachu
CALL TO ACTIONGroes gweithgareddau masnachu mewn pobl
CALL TO ACTIONGweinyddwr treth ardystiedig
CALL TO ACTIONGweinyddydd technegol contract
CALL TO ACTIONGweithgaredd TMDE canolog
CALL TO ACTIONGwobrau teledu Coleg
CALL TO ACTIONGyfrifydd treth ardystiedig
CALL TO ACTIONGymdeithas Cyfieithwyr Colorado
CALL TO ACTIONGymdeithas tenis cymunedol
CALL TO ACTIONGynghrair technoleg cymunedol
CALL TO ACTIONHefyd fel Testamento Annexo
CALL TO ACTIONHygrededd drwy atebolrwydd
CALL TO ACTIONL'Atlantique de Compagnie des cludyddion
CALL TO ACTIONLlabystiau Cycleworld o America
CALL TO ACTIONLlwybr catamount Cymdeithas
CALL TO ACTIONLlys apeliadau treth
CALL TO ACTIONMae ategolion dipio'n cotwm
CALL TO ACTIONMesur tymheredd cyson y gwynt
CALL TO ACTIONOffer Cristnogol o roi'r cadarnhad
CALL TO ACTIONPensaer TestStand ardystiedig
CALL TO ACTIONPrawf prif weinyddwr
CALL TO ACTIONPrif Bensaer technegol
CALL TO ACTIONSianel & asiantaeth rheoli traffig
CALL TO ACTIONTabl cyffredin o lwfans
CALL TO ACTIONTabl cyfunol o lwfans
CALL TO ACTIONTasg cyffredin ar gyfer asesiad
CALL TO ACTIONTechnegydd cryptologic gweinyddol
CALL TO ACTIONTomograffeg angiograffeg
CALL TO ACTIONTrefniant tîm contractwr
CALL TO ACTIONTriacetate cellwlos
CALL TO ACTIONTôn amlder Center
CALL TO ACTIONWladychiad asedau diriaethol
CALL TO ACTIONY maes technoleg cyfrifiadurol
CALL TO ACTIONYmgynghorydd treth Siartredig

Beth mae CALL TO ACTION yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae CALL TO ACTION yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae CALL TO ACTION yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o CALL TO ACTION: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o CALL TO ACTION, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o CALL TO ACTION i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron CALL TO ACTION mewn ieithoedd 42 eraill.