Beth mae CRLTS yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron CRLTS? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o CRLTS. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o CRLTS, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr CRLTS

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o CRLTS. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau CRLTS ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt crlts ar gyfer

Pob diffiniad o CRLTS

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o CRLTS yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
CRLTSCanolfan ar gyfer ymchwil ar ddysgu a thechnoleg
CRLTSCanolfan ar gyfer ymchwil ar ddysgu ac addysgu
CRLTSHamdden cymunedol a hyfforddiant arweinyddiaeth
CRLTSYmchwil cyfunol a hyfforddiant iaith