Beth mae FIT yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron FIT? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o FIT. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o FIT, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr FIT

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o FIT. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau FIT ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt fit ar gyfer

Pob diffiniad o FIT

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o FIT yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
FITAml mewn trafferth
FITAmlder, dwysedd, a'r amser
FITArwydd cyntaf o drafferth
FITAthrofa dechnoleg ffasiwn
FITCanfod methiant & adnabod
FITCoeden ynysu sydd ar fai
FITCronfeydd-mewn-Ymddiriedolaeth
FITCyfarwyddiadol Gyfadran technoleg
FITCyfieithydd rhyngwyneb swyddogaethol
FITCyfleuster ar gyfer profi'r gallu i ryngweithredu
FITCyllid a thechnoleg gwybodaeth
FITDull integreiddio nodwedd
FITFecal prawf Immunochemical
FITFederazione Italiana tenis
FITFfederal sefydliad technoleg
FITFfederal treth incwm
FITFfederasiwn eu des Traducteurs
FITFfitio allan
FITFflecs yn cydgysylltu technolegau
FITFforwm ar dechnoleg gwybodaeth
FITFframwaith ar gyfer prawf integredig
FITFfrâm drosglwyddir rhwng cwmnïau hedfan trosglwyddo
FITFfwr Fraunhofer Institut Angewandte Informationstechnik
FITFlanders buddsoddi a masnach
FITFlorida Athrofa Technoleg
FITGallu i ryngweithredu cefnogwyr tîm
FITGrym integreiddio hyfforddiant
FITGyfadran technoleg gwybodaeth
FITHanfodion o hyfforddi'r hyfforddwr
FITHedfan gwybodaeth dros dro
FITHyfforddiant diwydiant tân
FITHyfforddiant gwella ffitrwydd
FITHyfforddwr cyfleuster hyfforddi
FITHyfforddwr offeryn hedfan
FITIntegreiddio tîm yn canolbwyntio
FITLlif dangosydd trosglwyddydd
FITLlinyn sy'n achosi methiant
FITMaes gweithredu profion
FITMasnach ryngwladol am ddim
FITMenywod mewn trafferth
FITMethiant mewn prawf
FITMethiant mewn pryd
FITPrawf a integreiddio terfynol
FITPrawf a maes integreiddio
FITPrawf cyfnod ffurfio
FITPrawf swyddogaethol integreiddio
FITPrawf uniondeb ffurfio
FITPrawf ynysu sydd ar fai
FITSefydliad ar gyfer technoleg gwybodaeth gymhwysol
FITSylfaen ar gyfer cyfnewid ryngddiwylliannol
FITSylfaen ar gyfer hyfforddiant rhyngwladol
FITSylfaen i wella teledu
FITTabl gwybodaeth ffeil
FITTaith cwbl gynhwysol
FITTariff mewn porthiant
FITTechnoleg adnabod olion bysedd
FITTechnoleg cwbl integredig
FITTechnoleg ynysu sydd ar fai
FITTechnolegau ymsefydlu gael eu gorfodi
FITTeithiau amserlen benodedig
FITTeithiwr annibynnol am ddim
FITTeithiwr annibynnol tramor
FITTeithiwr mynych annibynnol
FITTeithiwr unigol am ddim
FITTeithiwr unigol mynych
FITTelathrebu diwydiannau coedwig
FITTheithwyr annibynnol llawn
FITTheori haint ffocal
FITTheori integreiddio cyfyngedig
FITTreial ymyriad ar dorri esgyrn
FITTîm cyflwyno fflyd
FITTîm gosod fflyd
FITTîm gweithredu fflyd
FITTîm gwella cyfleusterau
FITTîm ymchwiliad maes
FITTîm ymchwilio ffederal
FITUned methiant
FITWynebu hyn gyda'i gilydd
FITY cyntaf yw trydydd
FITYmddiriedolaeth buddsoddi cronfeydd
FITYmlaen â'r tîm digwyddiadau