Beth mae LWLS yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron LWLS? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o LWLS. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o LWLS, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr LWLS

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o LWLS. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau LWLS ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt lwls ar gyfer

Pob diffiniad o LWLS

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o LWLS yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
LWLSBywyd heb terfynau
LWLSCinio Ladies sy'n
LWLSCuddni o'r cysylltiad di-wifr
LWLSCynghrair reslo chwedl
LWLSDonfedd hir
LWLSDysgu heb terfynau
LWLSLandschaftsverband Westfalen Lippe
LWLSLansio Ladies sy'n
LWLSLichtwellenleiter
LWLSLlwytho'r darn cyn
LWLSLlwytho'r llinell ddŵr
LWLSLooney adain chwith
LWLSY darn o'r llinell ddŵr
LWLSYchydig o gwyn celwyddau

Beth mae LWLS yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae LWLS yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae LWLS yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o LWLS: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o LWLS, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o LWLS i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron LWLS mewn ieithoedd 42 eraill.