POCL: Pŵer dros linc Camera


Beth mae POCL yn ei olygu? Yr uchod yw un o ystyron POCL. Gallwch lawrlwytho'r ddelwedd isod i'w hargraffu neu ei rhannu gyda'ch ffrindiau trwy Twitter, Facebook, Google neu Pinterest. Os ydych chi'n wefeistr neu'n blogiwr, mae croeso i chi bostio'r ddelwedd ar eich gwefan. Efallai y bydd gan y POCL ddiffiniadau eraill. Sgroliwch i lawr i weld ei ddiffiniadau yn Saesneg, a phum ystyr arall yn eich iaith.

Ystyr POCL

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno un o'r diffiniadau o POCL yn Saesneg.Gallwch lawrlwytho'r ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu anfon diffiniad o POCL diffiniad i'ch ffrindiau drwy e-bost.

POCL: Pŵer dros linc Camera

Ystyriaethau eraill POCL

Fel y soniwyd uchod, mae gan y POCL ystyron eraill. Cofiwch fod pump o ystyron eraill wedi'u rhestru isod.Gallwch glicio dolenni ar y chwith i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.

Diffiniad yn Saesneg: Power over Camera Link