Beth mae RT yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron RT? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o RT. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o RT, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr RT

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o RT. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau RT ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt rt ar gyfer

Pob diffiniad o RT

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o RT yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
RTAddysgu adsefydlu
RTAdroddiad prawf
RTAmser Reptilase
RTAmser adfer
RTAmser adweithio
RTAmser real
RTAmser reverberation
RTAmser rhedeg
RTAmser ymateb
RTAtgyweirio amser
RTAthro rhyddhad
RTBord gron
RTCadw a pontio
RTClustnodi a domen
RTCofnod o'r trafodion
RTCyfanswm rhanbarthol
RTCyfradd
RTDannedd rooster
RTDarllediadau de Régiment
RTDerbyn amseriad
RTDerbyn domen
RTDerbyn/drosglwyddo'r
RTDerbynnydd trosglwyddydd
RTDrawsnewid petryal
RTDrosglwyddydd radio
RTDymheredd ystafell
RTEncilio
RTFEL Telekom Rumeli
RTFfordd a trac
RTGallai aildrydar
RTGoddefiant risg
RTGorfforaeth Tŵr adnodd
RTGweriniaeth Tatarstan
RTGwrthdroi'r trawsgrifio
RTGwrthod Tag
RTHawl
RTHyfforddiant gloywi
RTHyfforddiant wrth gefn
RTHyfforddiant ymwrthedd
RTIawn o fynd i'r afael â
RTLlinyn o bell
RTLlwybr
RTLlwybr Tag
RTLlwybr cyfeirio
RTLlwybr drwy
RTLlwybr targed
RTMasnachwyr twyllodrus
RTPerfumery preifat refeniw yn marw yr Unol Daleithiau
RTPrawf atchweliad
RTPrawf darllen
RTPrawf gyflyru
RTPrawf rhedeg
RTProfion Radiograffeg
RTProfion ar hap
RTPwnc cysylltiedig
RTRIPA Tiberis
RTRadio Times
RTRadio Tirana
RTRadiotelephone
RTRadiotherapi
RTRailtex
RTRammstein
RTRas Tanura
RTRasio meddyliau
RTRayleigh-Taylor
RTReceivetransmit
RTRefactoring arfau
RTRegipäts Talossán
RTRekenaartomografie
RTRichard Thompson
RTRoad Trip
RTRobotech
RTRoentgenography
RTRoger Taylor
RTRugose Tegument
RTRèglement Thermique
RTRéglementation Thermique
RTRészvénytársaság
RTSiarad go iawn
RTSyniadau hurt
RTTabl Enfys
RTTabl Llwybro
RTTabl llwybrydd
RTTaiko gwrthgiliwr hynny
RTTaith
RTTaith adweithydd
RTTangiad rhesymegol
RTTarged relocatable
RTTechnegydd anadlol
RTTechnegydd ymchwil
RTTechnoleg RISC
RTTechnoleg adweithydd
RTTechnoleg radiologic
RTTechnolegydd cofrestredig
RTTechnolegydd radiologic
RTTeithio cyflym
RTTeleffoni radio
RTTelesgop radio
RTTendr achub
RTTerfynell afon
RTTerfynell o bell
RTTerfynell relocatable
RTTerfysgaeth crefyddol
RTTerminoleg cyfeirio
RTTestun go iawn
RTTestun radio
RTThema ymchwil
RTTherapi Rogerian
RTTherapi gwneud iawn
RTTherapi realiti
RTTherapi ymbelydredd
RTTherapydd anadlol
RTThermomedr ymbelydredd
RTThermomedr ymwrthedd
RTThresholding ailadroddus
RTTie rheoliad
RTTir garw
RTTiwb sy'n derbyn
RTTon oeri
RTTrafnidiaeth ymbelydredd
RTTramwy rheilffyrdd
RTTranscriptase chwith
RTTriongl ongl sgwâr
RTTroi i'r dde
RTTroi i'r dde ar ôl Fe'ch
RTTrosglwyddo adnewyddu
RTTrosglwyddo cofnodion
RTTrowch i'r dde ar ôl Fe'ch
RTTymheredd rhefrol
RTTîm adfer
RTTîm coch
RTTîm rasio
RTTîm recertification
RTTîm rhagchwilio
RTTîm ymchwil
RTTôn ffôn
RTYmddeol
RTYmddiriedolaeth Frenhinol
RTYmddiriedolaeth Runnymede
RTYmddiriedolaeth dadeni

Beth mae RT yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae RT yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae RT yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o RT: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o RT, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o RT i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron RT mewn ieithoedd 42 eraill.