Beth mae RSS yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron RSS? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o RSS. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o RSS, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr RSS

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o RSS. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau RSS ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt rss ar gyfer

Pob diffiniad o RSS

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o RSS yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
RSSAdolygiad o statws adnoddau
RSSAilddechrau ymarfer de safoni
RSSAmrywiaeth & is-system cysoni
RSSAsiantaeth newyddion cenedlaethol
RSSAstudiaeth ddiogelwch adweithydd
RSSCais ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau
RSSCam danysgrifio pell
RSSCofio System synhwyrydd/siop
RSSCofnodi a ffrydio gweinydd
RSSCrwydro gosod gwasanaeth
RSSCryfder y Signal Derbyniodd
RSSCrynodeb safle cyfoethog
RSSCrynodeb safle sy
RSSDerbyn, storio a cam
RSSDros wasgaru arwyneb garw
RSSEfelychiad diogelwch amrywiaeth
RSSEfelychiad lloeren o bell
RSSEfelychydd Signal radar
RSSFframwaith disgrifiad adnodd Crynodeb safle (fformat XML ysgafn)
RSSGorsaf gaethion o bell
RSSGorsaf goruchwylio o bell
RSSGoruchwyliwr safle preswyl
RSSGwasanaeth barod sbâr
RSSGwasanaeth cudd radar
RSSGwasanaeth danysgrifio pell
RSSGwasanaeth diogelwch radio
RSSGwasanaeth diogelwch rheilffyrdd
RSSGwasanaeth gwyliadwriaeth rheilffyrdd
RSSGwasanaeth storfa bell
RSSGwasanaeth synhwyro o bell
RSSGwasanaethau cymorth preswyl inc.
RSSGwasanaethau cymorth ymchwil
RSSGwraidd o'r swm o sgwariau
RSSGwraidd swm sgwâr
RSSGwyliadwriaeth switsh rhanbarthol
RSSGymdeithas ystadegol Frenhinol
RSSHawliadau hunanasesiad y gwasanaeth
RSSIs-system Llwybro
RSSIs-system gwyddoniaeth radio
RSSIs-system remoting
RSSIs-system switsh pell
RSSLlong Gweriniaeth Singapore
RSSManylebau safonau radio
RSSMeddalwedd gwasanaeth radio
RSSPelydriad sy'n amddiffyn siwt
RSSPennu maint preswylio
RSSRas gyfnewid sbam tramgwydd
RSSRashtriya Swayamsevak Sangh
RSSRec.Sport.Soccer
RSSRecombination Signal dilyniant
RSSRecriwtio is-orsaf
RSSRedside Shiner
RSSRegiae Societatis Sodalis
RSSRepubbliche Socialiste Sovietiche
RSSReseau Sante cymdeithasol
RSSRhoséd sgan ceisiwr
RSSRobert Stobie Spectrograph
RSSRockdale, Sandow, a'r de
RSSRudolf-Steiner-Schule
RSSRumplestiltskin
RSSRuneScape llofnodion
RSSRussell stofwr samplwyr
RSSSafleoedd cyfnewid o bell
RSSSain Roland gofod
RSSSamplu gosod mewn trefn restrol
RSSSansthan Rashtriya Sanskrit
RSSSganiwr gorsaf o bell
RSSSgwadron cyflenwi rhanbarthol
RSSSgwadron cymorth catrodol
RSSSiafft rheiddiol Seal
RSSSiop manwerthu atebion
RSSSlot System segur
RSSStorfa Retek systemau
RSSStorfa cyflenwad yn barod
RSSStrategaeth ofodol ranbarthol
RSSStrwythur y gwasanaeth sy'n cylchdroi
RSSSwitsh Safing o bell
RSSSymbology llai o le
RSSSyndicetio syml iawn
RSSSyndrom Ritscher-Schinzel
RSSSyndrom Russell-Silver, sy'n gysylltiedig yn X
RSSSyndrom meingefn anhyblyg
RSSSyndrom straen ailadroddus
RSSSystem Segment neilltuo
RSSSystem Shutdown adweithydd
RSSSystem antenâu llywiadwy Rotari
RSSSystem cymorth radar
RSSSystem danysgrifio preswyl
RSSSystem ffrwd real
RSSSystem gwasanaeth cyfnewid
RSSSystem gwasanaeth o bell
RSSSystem is radio
RSSSystem lloeren Radiodetermination
RSSSystem rhannu adnoddau
RSSSystem signalau rheilffordd
RSSSystem synhwyro o bell
RSSSystem wyliadwriaeth o bell
RSSSystem wyliadwriaeth rhanbarthol
RSSSystem/is-system safleoedd pell
RSSSystemau lle gellir eu hailddefnyddio
RSSTaflen lledaeniad gofyniad
RSSYsgol nofiwr achub
RSSYsgol uwchradd Glan yr afon
RSSYsgol wladol Robina
RSSgraddio'r ochr-yn cael

Beth mae RSS yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae RSS yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae RSS yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o RSS: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o RSS, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o RSS i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron RSS mewn ieithoedd 42 eraill.