Beth mae SFSH yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron SFSH? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o SFSH. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o SFSH, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr SFSH

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o SFSH. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau SFSH ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt sfsh ar gyfer

Pob diffiniad o SFSH

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o SFSH yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
SFSHCymdeithas ar gyfer y gwasanaeth y ddynoliaeth
SFSHSerwm Follicle – ysgogi hormon
SFSHYsbyty Gwladol De Ystrad Fflur