Beth mae STRENGTH yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron STRENGTH? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o STRENGTH. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o STRENGTH, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr STRENGTH

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o STRENGTH. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau STRENGTH ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt strength ar gyfer

Pob diffiniad o STRENGTH

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o STRENGTH yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
STRENGTHAmser byr
STRENGTHAmser safonol
STRENGTHAmser segur
STRENGTHAmser syth
STRENGTHAmseroedd Seattle
STRENGTHAmseroedd afon
STRENGTHAnfon amseru
STRENGTHArbed i'r afael â
STRENGTHCarreg
STRENGTHCryfder
STRENGTHCwmni rheilffordd Terfynell Springfield
STRENGTHCyfarwyddiaeth technoleg a systemau
STRENGTHCyflenwad Tech/technegydd
STRENGTHCyflwr trafnidiaeth
STRENGTHCyn amser roddai
STRENGTHCynffon Sant
STRENGTHDarllediad lloeren
STRENGTHDatganiad
STRENGTHDechrau
STRENGTHDechrau trosglwyddo
STRENGTHDomen syth
STRENGTHFel bod
STRENGTHFfon a throi
STRENGTHFfrwd
STRENGTHGerddi'r Deml
STRENGTHGoddefgarwch ystadegol
STRENGTHGwasanaeth prawf
STRENGTHGwasanaeth treth
STRENGTHGweision cenhadol o Drindod mwyaf Sanctaidd
STRENGTHGwenwyn sefydlog
STRENGTHGwladol
STRENGTHGwyddoniaeth a thechnoleg
STRENGTHGwyddonol/technegol
STRENGTHHunan wedi'u hamseru
STRENGTHHunan-teitl
STRENGTHHyfforddiant arbennig
STRENGTHHyfforddiant yn y gwanwyn
STRENGTHLlong/sgan math
STRENGTHLlwythau wedi'i drefnu
STRENGTHLlyfr testun i fyfyrwyr
STRENGTHMath segment
STRENGTHMeinwe craith
STRENGTHMyfyriwr/athro
STRENGTHNos
STRENGTHOffer arbennig
STRENGTHOlrhain sgip
STRENGTHPenglog Tag
STRENGTHPhen-brofi
STRENGTHPrawf arbennig
STRENGTHPrawf gwyliadwriaeth
STRENGTHPrawf hunan
STRENGTHPrawf meddalwedd
STRENGTHPrawf system
STRENGTHProfion efelychiad
STRENGTHProfion strategol
STRENGTHRhaniad
STRENGTHRhannu amser
STRENGTHSAO gyfrol a Principe
STRENGTHSNAP a Twist
STRENGTHSTMicroelectronics, inc.
STRENGTHSakura Taisen
STRENGTHSant
STRENGTHSant Lucia
STRENGTHSbiral i grwydro
STRENGTHSeagate technoleg LLC
STRENGTHSebastian Telfair
STRENGTHSector Tandem
STRENGTHSensitech, Inc
STRENGTHShania Twain
STRENGTHShark Tale
STRENGTHShirley Temple
STRENGTHShowturtle
STRENGTHSiarad yn blaen
STRENGTHSindh heddiw
STRENGTHSinustachycardia
STRENGTHSinws Tachycardia
STRENGTHSmokeless tybaco
STRENGTHSpherical Tokamak
STRENGTHSpherical Torus
STRENGTHStanza
STRENGTHStar Trek
STRENGTHStarship mentrus
STRENGTHStereo
STRENGTHStoke On Trent
STRENGTHStokes
STRENGTHStopio tôn
STRENGTHStorfa
STRENGTHStorfeydd
STRENGTHStorïwr
STRENGTHStraen
STRENGTHStrangetown
STRENGTHStratosffer-Troposphere
STRENGTHStratus
STRENGTHStrukturierter testun
STRENGTHStryd
STRENGTHStrydoedd a theithiau
STRENGTHStêm holrhain
STRENGTHSubacute Sclerosing badell-enseffalitis
STRENGTHSulfamethoxazole-Trimethoprim
STRENGTHSunday Times
STRENGTHSuper Turbo
STRENGTHSuper Twnnel
STRENGTHSuperTux
STRENGTHSupertones
STRENGTHSupertramp
STRENGTHSurgicTube
STRENGTHSystemau technoleg
STRENGTHTactegau arbennig
STRENGTHTaith fer
STRENGTHTanc sefyll
STRENGTHTap asgwrn y cefn
STRENGTHTarged diogelwch
STRENGTHTarged eilaidd
STRENGTHTarged llawes
STRENGTHTechnegydd sonar
STRENGTHTechnoleg gofod
STRENGTHTechnolegau Singapore
STRENGTHTehreek Swnnïaidd
STRENGTHTeithiau seren
STRENGTHTeithiol chwaraeon
STRENGTHTelesgop ofod
STRENGTHTelesgop synthesis
STRENGTHTerfynell danysgrifio
STRENGTHTestun Ffynhonnell
STRENGTHTestun arbennig
STRENGTHTestun strwythuredig
STRENGTHThang deniadol
STRENGTHTheori enaid
STRENGTHTherapi lleferydd/therapydd
STRENGTHTherapydd rhyw
STRENGTHThresher stripio
STRENGTHThueddiadau hunanladdol
STRENGTHThymheredd y croen
STRENGTHTirlyfr yr Alban
STRENGTHTon byr
STRENGTHTopoleg statig
STRENGTHTorticollis ysbeidiol
STRENGTHTrac Sain
STRENGTHTracker seren
STRENGTHTrawslin byr
STRENGTHTrelar lled
STRENGTHTreth ar werthiant
STRENGTHTrigonometreg Spherical
STRENGTHTrooper uwch
STRENGTHTrosglwyddydd tonfedd fer
STRENGTHTrosglwydo Terfynell
STRENGTHTwitch araf
STRENGTHTymheredd arwyneb
STRENGTHTymor byr
STRENGTHTyrbin ager
STRENGTHTîm sonic
STRENGTHTîm streic
STRENGTHTîm sêl
STRENGTHTôn trosglwydo
STRENGTHUn ar bymtheg tri deg dau
STRENGTHUwch-dechnegydd
STRENGTHYn ddarostyngedig i

Beth mae STRENGTH yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae STRENGTH yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae STRENGTH yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o STRENGTH: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o STRENGTH, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o STRENGTH i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron STRENGTH mewn ieithoedd 42 eraill.