VC: Cymhareb maint-i-capasiti


Beth mae VC yn ei olygu? Yr uchod yw un o ystyron VC. Gallwch lawrlwytho'r ddelwedd isod i'w hargraffu neu ei rhannu gyda'ch ffrindiau trwy Twitter, Facebook, Google neu Pinterest. Os ydych chi'n wefeistr neu'n blogiwr, mae croeso i chi bostio'r ddelwedd ar eich gwefan. Efallai y bydd gan y VC ddiffiniadau eraill. Sgroliwch i lawr i weld ei ddiffiniadau yn Saesneg, a phum ystyr arall yn eich iaith.

Ystyr VC

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno un o'r diffiniadau o VC yn Saesneg.Gallwch lawrlwytho'r ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu anfon diffiniad o VC diffiniad i'ch ffrindiau drwy e-bost.

VC: Cymhareb maint-i-capasiti

Ystyriaethau eraill VC

Fel y soniwyd uchod, mae gan y VC ystyron eraill. Cofiwch fod pump o ystyron eraill wedi'u rhestru isod.Gallwch glicio dolenni ar y chwith i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.

Diffiniad yn Saesneg: Volume-to-Capacity ratio