VI: Diwydiannau cyn-filwyr


Beth mae VI yn ei olygu? Mae VI yn sefyll am Diwydiannau cyn-filwyr. Os ydych yn ymweld â'n fersiwn di-Saesneg ac eisiau gweld y fersiwn Saesneg o Diwydiannau cyn-filwyr, sgroliwch i lawr i'r gwaelod a byddwch yn gweld ystyr Diwydiannau cyn-filwyr yn Saesneg iaith. Cofiwch fod y talfyriad o VI yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiannau fel bancio, cyfrifiadureg, addysg, cyllid, llywodraethol, ac iechyd. Yn ogystal â VI, efallai fod Diwydiannau cyn-filwyr yn fyr am acronymau eraill.

VI = Diwydiannau cyn-filwyr

Chwilio am ddiffiniad cyffredinol o VI? Mae'r VI yn golygu Diwydiannau cyn-filwyr. Rydym yn falch o restru acronym VI yn y gronfa ddata fwyaf o fyrfoddau ac acronymau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos un o ddiffiniadau VI yn Saesneg: Diwydiannau cyn-filwyr. Gallwch lawrlwytho'r ffeil delwedd i'w hargraffu neu ei hanfon at eich ffrindiau drwy e-bost, Facebook, Twitter, neu TikTok.

VI: Diwydiannau cyn-filwyr

Ystyron VI yn Saesneg

Fel y soniwyd uchod, defnyddir VI fel acronym mewn negeseuon testun i gynrychioli Diwydiannau cyn-filwyr. Mae'r dudalen hon i gyd yn ymwneud â'r acronym VI a'i ystyron fel Diwydiannau cyn-filwyr. Nodwch nad Diwydiannau cyn-filwyr yw unig ystyr VI. Efallai y bydd mwy nag un diffiniad o VI, felly edrychwch ar ein geiriadur am bob ystyr o VI un wrth un.

Diffiniad yn Saesneg: Veterans Industries

Ystyriaethau eraill VI

Ar wahân i Diwydiannau cyn-filwyr, mae gan VI ystyron eraill. Maent wedi'u rhestru ar y chwith isod. Sgroliwch i lawr a chliciwch i weld pob un ohonynt. Ar gyfer pob ystyr o VI, cliciwch "mwy ". Os ydych yn ymweld â'n fersiwn Saesneg, ac eisiau gweld diffiniadau o Diwydiannau cyn-filwyr mewn ieithoedd eraill, cliciwch y ddewislen iaith ar y gwaelod dde. Byddwch yn gweld ystyron Diwydiannau cyn-filwyr mewn llawer o ieithoedd eraill megis Arabeg, Daneg, Iseldireg, Hindi, Siapan, Corëeg, Groeg, Eidaleg, Fietnameg, ac ati.