MT: Madness Temple

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Madness tempel

Definition på engelska: Madness Temple