MT: Máfia do Tom

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Máfia gör Tom

Definition på engelska: Máfia do Tom