MT: Marine Transportation

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Marine transport

Definition på engelska: Marine Transportation