MT: Mark Time

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Mark tid

Definition på engelska: Mark Time