COMPACT: Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност


Какво означава COMPACT? COMPACT означава Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност на английски език. Имайте предвид, че съкращението на COMPACT е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към COMPACT, Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност може да е съкратено за други акроними.

COMPACT = Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност

Търсите общо определение на COMPACT? COMPACT означава Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност. Горди сме да изброим акроним на COMPACT в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на COMPACT на английски: Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

COMPACT: Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност

Значения на COMPACT на английски език

Както бе споменато по-горе, COMPACT се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност. Тази страница е за абревиатура на COMPACT и неговите значения като Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност. Моля, имайте предвид, че Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност не е единственото значение на COMPACT. Може да има повече от едно определение за COMPACT, така че го проверете в нашия речник за всички значения на COMPACT един по един.

Определение на английски език: Computer-Optimized Molecular Parametric Analysis of Chemical Toxicity

Други значения на COMPACT

Освен Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност, COMPACT има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на COMPACT, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.