COMPACT: Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност


Какво означава COMPACT? Горното е едно от значенията на COMPACT. Можете да изтеглите изображението по-долу, за да отпечатате или да го споделите с приятелите си чрез Twitter, Facebook, Google или Pinterest. Ако сте уеб администратор или блогър, можете да публикувате изображението на уебсайта си. COMPACT може да има други определения. Моля, превъртете надолу, за да видите неговите определения на английски, и други пет значения на вашия език.

Значение на COMPACT

Следното изображение представя една от определенията на COMPACT на английски език.Можете да изтеглите графичния файл в PNG формат за използване офлайн или да изпратите изображението на COMPACT дефиниция на приятелите си по имейл.

COMPACT: Компютър оптимизиран молекулярна параметричен анализ на химичната токсичност

Други значения на COMPACT

Както е споменато по-горе, COMPACT има други значения. Моля, имайте предвид, че по-долу са изброени пет други значения.Можете да щракнете върху връзки вляво, за да видите подробна информация за всяка дефиниция, включително дефиниции на английски и местния език.

Определение на английски език: Computer-Optimized Molecular Parametric Analysis of Chemical Toxicity