DMDB: Заместник-министър на департамента брифинг комитет


Какво означава DMDB? DMDB означава Заместник-министър на департамента брифинг комитет. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Заместник-министър на департамента брифинг комитет, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Заместник-министър на департамента брифинг комитет на английски език. Имайте предвид, че съкращението на DMDB е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към DMDB, Заместник-министър на департамента брифинг комитет може да е съкратено за други акроними.

DMDB = Заместник-министър на департамента брифинг комитет

Търсите общо определение на DMDB? DMDB означава Заместник-министър на департамента брифинг комитет. Горди сме да изброим акроним на DMDB в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на DMDB на английски: Заместник-министър на департамента брифинг комитет. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

DMDB: Заместник-министър на департамента брифинг комитет

Значения на DMDB на английски език

Както бе споменато по-горе, DMDB се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Заместник-министър на департамента брифинг комитет. Тази страница е за абревиатура на DMDB и неговите значения като Заместник-министър на департамента брифинг комитет. Моля, имайте предвид, че Заместник-министър на департамента брифинг комитет не е единственото значение на DMDB. Може да има повече от едно определение за DMDB, така че го проверете в нашия речник за всички значения на DMDB един по един.

Определение на английски език: Deputy Minister's Departmental Briefing Committee

Други значения на DMDB

Освен Заместник-министър на департамента брифинг комитет, DMDB има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на DMDB, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Заместник-министър на департамента брифинг комитет на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Заместник-министър на департамента брифинг комитет на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.