PALLET: Правно обучение


Какво означава PALLET? PALLET означава Правно обучение. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Правно обучение, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Правно обучение на английски език. Имайте предвид, че съкращението на PALLET е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към PALLET, Правно обучение може да е съкратено за други акроними.

PALLET = Правно обучение

Търсите общо определение на PALLET? PALLET означава Правно обучение. Горди сме да изброим акроним на PALLET в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на PALLET на английски: Правно обучение. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

PALLET: Правно обучение

Значения на PALLET на английски език

Както бе споменато по-горе, PALLET се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Правно обучение. Тази страница е за абревиатура на PALLET и неговите значения като Правно обучение. Моля, имайте предвид, че Правно обучение не е единственото значение на PALLET. Може да има повече от едно определение за PALLET, така че го проверете в нашия речник за всички значения на PALLET един по един.

Определение на английски език: Practical Legal Training

Други значения на PALLET

Освен Правно обучение, PALLET има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на PALLET, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Правно обучение на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Правно обучение на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.