VLOF: Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха


Какво означава VLOF? VLOF означава Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха на английски език. Имайте предвид, че съкращението на VLOF е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към VLOF, Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха може да е съкратено за други акроними.

VLOF = Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха

Търсите общо определение на VLOF? VLOF означава Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха. Горди сме да изброим акроним на VLOF в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на VLOF на английски: Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

VLOF: Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха

Значения на VLOF на английски език

Както бе споменато по-горе, VLOF се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха. Тази страница е за абревиатура на VLOF и неговите значения като Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха. Моля, имайте предвид, че Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха не е единственото значение на VLOF. Може да има повече от едно определение за VLOF, така че го проверете в нашия речник за всички значения на VLOF един по един.

Определение на английски език: Calibrated airspeed at which an aircraft first becomes airborne

Други значения на VLOF

Освен Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха, VLOF има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на VLOF, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Калибрирана въздушна скорост, на която въздухоплавателното средство за първи път става във въздуха на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.