CPDC: Clay/Platte Development Corporation


Co znamená CPDC? CPDC zastupuje Clay/Platte Development Corporation. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Clay/Platte Development Corporation, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Clay/Platte Development Corporation. Mějte na paměti, že zkratka CPDC se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě CPDC může být Clay/Platte Development Corporation zkratka pro jiné akronymy.

CPDC = Clay/Platte Development Corporation

Hledáte obecnou definici CPDC? CPDC znamená Clay/Platte Development Corporation. Jsme hrdí na to, že seznam CPDC je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic CPDC v angličtině: Clay/Platte Development Corporation. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

CPDC: Clay/Platte Development Corporation

Význam CPDC v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, CPDC se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Clay/Platte Development Corporation. Tato stránka je o zkratu CPDC a jeho významu jako Clay/Platte Development Corporation. Uvědomte si prosím, že Clay/Platte Development Corporation není jediný význam pro CPDC. Může existovat více než jedna definice CPDC, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam CPDC jeden po druhý.

Definice v angličtině: Clay/Platte Development Corporation

Ostatní významy CPDC

Kromě Clay/Platte Development Corporation má CPDC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy CPDC klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Clay/Platte Development Corporation v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Clay/Platte Development Corporation.