L-K: Jazykové Kinesic


Co znamená L-K? L-K zastupuje Jazykové Kinesic. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Jazykové Kinesic, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Jazykové Kinesic. Mějte na paměti, že zkratka L-K se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě L-K může být Jazykové Kinesic zkratka pro jiné akronymy.

L-K = Jazykové Kinesic

Hledáte obecnou definici L-K? L-K znamená Jazykové Kinesic. Jsme hrdí na to, že seznam L-K je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic L-K v angličtině: Jazykové Kinesic. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

L-K: Jazykové Kinesic

Význam L-K v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, L-K se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Jazykové Kinesic. Tato stránka je o zkratu L-K a jeho významu jako Jazykové Kinesic. Uvědomte si prosím, že Jazykové Kinesic není jediný význam pro L-K. Může existovat více než jedna definice L-K, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam L-K jeden po druhý.

Definice v angličtině: Linguistic-Kinesic

Ostatní významy L-K

Kromě Jazykové Kinesic má L-K jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy L-K klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Jazykové Kinesic v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Jazykové Kinesic.