LPCT: Liberální strana Connecticut


Co znamená LPCT? LPCT zastupuje Liberální strana Connecticut. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Liberální strana Connecticut, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Liberální strana Connecticut. Mějte na paměti, že zkratka LPCT se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě LPCT může být Liberální strana Connecticut zkratka pro jiné akronymy.

LPCT = Liberální strana Connecticut

Hledáte obecnou definici LPCT? LPCT znamená Liberální strana Connecticut. Jsme hrdí na to, že seznam LPCT je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic LPCT v angličtině: Liberální strana Connecticut. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

LPCT: Liberální strana Connecticut

Význam LPCT v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, LPCT se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Liberální strana Connecticut. Tato stránka je o zkratu LPCT a jeho významu jako Liberální strana Connecticut. Uvědomte si prosím, že Liberální strana Connecticut není jediný význam pro LPCT. Může existovat více než jedna definice LPCT, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam LPCT jeden po druhý.

Definice v angličtině: Libertarian Party of Connecticut

Ostatní významy LPCT

Kromě Liberální strana Connecticut má LPCT jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy LPCT klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Liberální strana Connecticut v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Liberální strana Connecticut.