CTGY: Symbol ar gyfer cyflymder golau


Beth mae CTGY yn ei olygu? Mae CTGY yn sefyll am Symbol ar gyfer cyflymder golau. Os ydych yn ymweld â'n fersiwn di-Saesneg ac eisiau gweld y fersiwn Saesneg o Symbol ar gyfer cyflymder golau, sgroliwch i lawr i'r gwaelod a byddwch yn gweld ystyr Symbol ar gyfer cyflymder golau yn Saesneg iaith. Cofiwch fod y talfyriad o CTGY yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiannau fel bancio, cyfrifiadureg, addysg, cyllid, llywodraethol, ac iechyd. Yn ogystal â CTGY, efallai fod Symbol ar gyfer cyflymder golau yn fyr am acronymau eraill.

CTGY = Symbol ar gyfer cyflymder golau

Chwilio am ddiffiniad cyffredinol o CTGY? Mae'r CTGY yn golygu Symbol ar gyfer cyflymder golau. Rydym yn falch o restru acronym CTGY yn y gronfa ddata fwyaf o fyrfoddau ac acronymau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos un o ddiffiniadau CTGY yn Saesneg: Symbol ar gyfer cyflymder golau. Gallwch lawrlwytho'r ffeil delwedd i'w hargraffu neu ei hanfon at eich ffrindiau drwy e-bost, Facebook, Twitter, neu TikTok.

CTGY: Symbol ar gyfer cyflymder golau

Ystyron CTGY yn Saesneg

Fel y soniwyd uchod, defnyddir CTGY fel acronym mewn negeseuon testun i gynrychioli Symbol ar gyfer cyflymder golau. Mae'r dudalen hon i gyd yn ymwneud â'r acronym CTGY a'i ystyron fel Symbol ar gyfer cyflymder golau. Nodwch nad Symbol ar gyfer cyflymder golau yw unig ystyr CTGY. Efallai y bydd mwy nag un diffiniad o CTGY, felly edrychwch ar ein geiriadur am bob ystyr o CTGY un wrth un.

Diffiniad yn Saesneg: Symbol For The Speed Of Light

Ystyriaethau eraill CTGY

Ar wahân i Symbol ar gyfer cyflymder golau, mae gan CTGY ystyron eraill. Maent wedi'u rhestru ar y chwith isod. Sgroliwch i lawr a chliciwch i weld pob un ohonynt. Ar gyfer pob ystyr o CTGY, cliciwch "mwy ". Os ydych yn ymweld â'n fersiwn Saesneg, ac eisiau gweld diffiniadau o Symbol ar gyfer cyflymder golau mewn ieithoedd eraill, cliciwch y ddewislen iaith ar y gwaelod dde. Byddwch yn gweld ystyron Symbol ar gyfer cyflymder golau mewn llawer o ieithoedd eraill megis Arabeg, Daneg, Iseldireg, Hindi, Siapan, Corëeg, Groeg, Eidaleg, Fietnameg, ac ati.