Beth mae CDA yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron CDA? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o CDA. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o CDA, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr CDA

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o CDA. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau CDA ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt cda ar gyfer

Pob diffiniad o CDA

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o CDA yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
CDAAcademi DanceArts Columbus
CDAAcademi amddiffyn sifil
CDAAcademi ddawns Corona
CDAAdran Amaethyddiaeth California
CDAAdran Amaethyddiaeth Canada
CDAAdran California heneiddio
CDAAer glân a sych
CDAAer sych cywasgedig
CDAAfael â dadansoddiad y datblygwr
CDAAfael â gweithgarwch datblygu
CDAAlgebras adran cylchol
CDAAlgorithm Diagnosis olynol
CDAAlgorithm synhwyro Crater
CDAAlgorithm synhwyro cydredol
CDAAnalyzer Cosmic llwch
CDAAnalyzer awydd alwad
CDAAnalyzer dymp chwalfa
CDAAnemias Dyserythropoietic cynhenid
CDAApêl democrataidd Cristnogol
CDAArchif Chandra Data
CDAArchif Data'r cymeriad
CDAArchwilio beirniadol dylunio
CDAArdal Draenio sy'n cyfrannu
CDAArdal dan reolaeth awydd
CDAAseiniad ddyletswydd rheoli
CDAAsesiad depo craidd
CDAAsiant cyflwyno cynnwys
CDAAsiant dylunio dosbarth
CDAAsiantaeth Datblygu cyfunol
CDAAsiantaeth dylunio canolog
CDAAsiantaeth synhwyro plant
CDAAudiovisuel Collectif de Développement
CDAAutres des sigaréts
CDAAwdurdod datblygu Chittagong
CDAAwdurdod datblygu Connecticut
CDAAwdurdod datblygu cydweithredol
CDAAwdurdod datblygu cyfalaf
CDAAwdurdod datblygu cymunedol
CDAAwyrennau deilliadol masnachol
CDACaffael Data arfordirol
CDACais Droplet dan reolaeth
CDACais deintyddol corfforaethol
CDACalcul Distribué et Asynchronisme
CDACanada
CDACanolfan Départementale d'Assèchement
CDACanolfan ar gyfer dadansoddi Data
CDACanolfan de Droit Américain
CDACanolfan de Défense des Animaux
CDACanolfan dogfennaeth de Anarchiste
CDACasualty ac asesu difrod
CDACatalog Data gweithgaredd
CDACelfyddydau des Cercle
CDAChabot Delrieu Associés
CDACharge d ' Affaires chargé
CDAChristen Democratisch Appèl
CDAChristlich Demokratische Arbeitnehmer
CDAChwyddseinyddion Differencing cyfredol
CDAChwyddseinyddion dosbarthiad canolog
CDAChwyddseinyddion dosbarthu confensiynol
CDAClinique Dentaire Adventiste
CDAClwb de Défense des Animaux
CDAClwb des Auteurs
CDACoeur D'Alene
CDAColeg Democratiaid America
CDAColeg Diploma mewn amaethyddiaeth
CDAComisiwn des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
CDAComisiwn du Droit d'Auteur Canada
CDAComité Départemental d'Athlétisme
CDACommedia Dell' Arte
CDACompact sain ddigidol
CDACompagnie des Alpes
CDAComptoir des Affaires
CDAConnecticut Dressage Cymdeithas
CDAConsiglio Di Amministrazione
CDACooloola Dressage Cymdeithas inc.
CDACorneal cyhyrol, math o Avellino
CDACote d'Azur
CDACourriers de l'Aube
CDACroniadur yr alwad Data
CDACydweithredol ar gyfer gweithredu datblygu
CDACyfathrebu gwedduster Deddf 1996
CDACyfraniad au Développement de l'Apprentissage
CDACyfrif cost dosbarthu
CDACyfrif cyfalaf difidend
CDACyfrif datblygu'r plentyn
CDACyfrifydd dylunio ardystiedig
CDACymdeithas Ddeintyddol California
CDACymdeithas Ddeintyddol Colorado
CDACymdeithas Ddeintyddol y Gymanwlad
CDACymdeithas Ddeintyddol yng Nghanada
CDACymdeithas Diabetes Canada
CDACymdeithas anheddau Chicago
CDACymdeithas argae Canada
CDACymdeithas datblygu copr inc.
CDACymdeithas datblygu cymunedol
CDACymdeithas dawns y wlad
CDACymdeithas ddadl Connecticut
CDACymdeithas ddadl golegol
CDACymdeithas ddisg Cleveland
CDACymdeithas dermatoleg Canada
CDACymdeithas drafftiau Cymdeithas
CDACymdeithasau des Chambre
CDACymhorthion penderfynu gwybyddol
CDACymorth cydweithredol y penderfyniad
CDACymorth cyfeiriadur corfforaethol
CDACymorth penderfyniad comander
CDACynghrair Christian Duty
CDACynghrair democrataidd Cristnogol
CDACyngor ar gyfer ymwybyddiaeth o anabledd
CDACynhadledd amddiffyn cymdeithasau
CDACynorthwy-ydd anhwylderau cyfathrebol
CDACynorthwy-ydd deintyddol ardystiedig
CDACynorthwy-ydd digidol comander
CDACynorthwy-ydd digidol cymunedol
CDACynulliad ddosbarthu cyfathrebu
CDACynulliad drafftio cyfansoddiad
CDACysyniad arddangoswr awyrennau
CDACysyniad datblygu awyrennau
CDACytundeb datblygu cynhwysfawr
CDACytundeb ddatgelu gwybodaeth yn gyfrinachol
CDADadansoddi Data cydgysylltiedig
CDADadansoddi Data pendant
CDADadansoddi penderfyniadau hollbwysig
CDADadansoddiad beirniadol ymdriniaeth
CDADadansoddiad o alw amodol
CDADames trefedigaethol o America
CDADarllediadau benderfynu cais
CDAData wedi'i chywasgu, sain
CDADdeddf clefydau heintus
CDADeddf Gwahaniaethu ar sail dinesydd
CDADeddf anghydfodau contract
CDADeddf democratiaeth Ciwba 1992
CDADifrodi cwymp awyrennau
CDADrôme Ardèche Canolfan
CDADull cyson o dras
CDADull di-dor o dras
CDAGallu Data cydnabyddiaeth
CDAGeiriadur cryno o Akkadian
CDAGlir adlynol sych
CDAGlymblaid ar gyfer Abkhazia democrataidd
CDAGofod awyr domestig yng Nghanada
CDAGorchymyn a caffael Data
CDAGorchymyn gweinyddu Data
CDAGweinyddu datblygu cymunedol
CDAGweinyddwr Data cydran
CDAGweithgaredd dylunio ar y cyfrifiadur
CDAGweithgaredd dylunio canolog
CDAGweithgaredd dylunio cognizant
CDAGweithgaredd dylunio cysyniadol
CDAGweithgarwch datblygu canolog
CDAGweithredu congressionally cyfeiriedig
CDAGwrthdrawiad synhwyro ac osgoi
CDAGydymaith Data clinigol
CDAGydymaith datblygiad plentyn
CDAGyrfa dylunio Associates, inc.
CDAHwyaden galwad Cymdeithas
CDAMaes dylunio cysyniadol
CDAPensaernïaeth Datacasting cyffredin
CDAPensaernïaeth ddogfen clinigol
CDAPensaernïaeth ddogfen cyfansawdd
CDAPensaernïaeth dyfais cyfunol
CDASifil i berffeithio Asiantaeth
CDASynhwyro geiniog a'r cyhoeddiad
CDATrac sain CD
CDATwrnai troseddol i berffeithio
CDATywyllwch Cascadian cwrw
CDAUnol Daleithiau fyddin DARCOM Catalog Data gweithgaredd
CDAWasgedd CCA am Dhydrogen cesium
CDAWobr datblygu gyrfa

Beth mae CDA yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae CDA yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae CDA yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o CDA: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o CDA, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o CDA i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron CDA mewn ieithoedd 42 eraill.