สิ่งที่เป็น CDA

ค้นหาความหมายเต็มของ CDA หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ CDA คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ cda ถึง

อักษรย่อนิยาม
CDACanadian Domestic Airspace
CDACongenital Dyserythropoietic Anemias
CDACalcul Distribué et Asynchronisme
CDACascadian Dark Ale
CDACercle des Arts
CDACesium Dhydrogen Arsenate
CDAChabot Delrieu Associés
CDAChristen Democratisch Appèl
CDAChristlich Demokratische Arbeitnehmer
CDACoeur D'Alene
CDACollectif de Développement Audiovisuel
CDAComité Départemental d'Athlétisme
CDACommedia Dell' Arte
CDAComptoir des Affaires
CDAConsiglio Di Amministrazione
CDACooloola Dressage Association Inc.
CDAChargé d'Affaires
CDACourriers de l'Aube
CDACanada Department of Agriculture
CDACalifornia Department of Agriculture
CDACorneal Dystrophy, Avellino Type
CDACommunications Decency Act of 1996
CDACasualty and Damage Assessment
CDACritical Discourse Analysis
CDAControl Duty Assignment
CDAComputer Design Activity
CDACentral Design Activity
CDACentral Distribution Amplifier
CDAConventional Distributed Amplifier
CDAComprehensive Development Agreement
CDAConfidential Disclosure Agreement
CDACoastal Data Acquisition
CDACommission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
CDAClub des Auteurs
CDAClub de Défense des Animaux
CDAClinique Dentaire Adventiste
CDAControlled Disposition Area
CDACoverage Determination Application
CDACommunicative Disorders Assistant
CDACollaborative for Development Action
CDACapability Data Acknowledgement
CDACommand and Data Acquisition
CDACommand Data Administration
CDACommunity Digital Assistant
CDACommander's Decision Aid
CDACognitive Decision Aids
CDACollaborative Decision Aid
CDACognizant Design Activity
CDACongressionally Directed Action
CDACollision Detection and Avoidance
CDACritical Design Audit
CDACoin Detection and Announcement
CDACombat Development Activity
CDACombat Developer's Analysis
CDACriminal Defense Attorney
CDACopper Development Association Inc.
CDACommission du Droit d'Auteur Canada
CDAContent Delivery Agent
CDACommunity Development Administration
CDACost Distribution Account
CDAChild Development Account
CDACapital Dividend Account
CDACompressed Data, Audio
CDACigarettes des Autres
CDACollege Democrats of America
CDAConference of Defence Associations
CDACountry Dance Association
CDACore Depot Assessment
CDACollege Diploma in Agriculture
CDACanadian Dermatology Association
CDACommander's Digital Assistant
CDACertified Dental Assistant
CDAComponent Data Administrator
CDAConcise Dictionary of Akkadian
CDACitizen Discrimination Act
CDAContract Disputes Act
CDACuban Democracy Act of 1992
CDAContagious Diseases Act
CDAChristian Democratic Alliance
CDAChristian Duty Alliance
CDAConceptual Design Area
CDAColonial Dames of America
CDAClinical Data Associate
CDAChild Development Associate
CDACoalition for a Democratic Abkhazia
CDACareer Development Award
CDACompressed Dry Air
CDAClear Dry Adhesive
CDAConstant Descent Approach
CDAContinuous Descent Approach
CDACall Disposition Analyzer
CDACrash Dump Analyzer
CDACategorical Data Analysis
CDACoordinated Data Analysis
CDAConditional Demand Analysis
CDACritical Decision Analysis
CDACosmic Dust Analyzer
CDACentre Drôme Ardèche
CDACentre Départementale d'Assèchement
CDACentre de Droit Américain
CDACenter for Data Analysis
CDACentre de Défense des Animaux
CDACentre de Documentation Anarchiste
CDACivil Defence Academy
CDACommon Datacasting Architecture
CDAConsolidated Device Architecture
CDAClinical Document Architecture
CDAContributing Drainage Area
CDAConstitution Drafting Assembly
CDACouncil for Disability Awareness
CDACymdeithas Draughts Association
CDAConnecticut Dressage Association
CDACleveland Disc Association
CDACalifornia Dental Association
CDACommonwealth Dental Association
CDAColorado Dental Association
CDACommunity Development Association
CDAChambre des Associations
CDAConnecticut Debate Association
CDAChicago Dwellings Association
CDACall Duck Association
CDACanadian Diabetes Association
CDAUnited States Army DARCOM Catalog Data Activity
CDACompagnie des Alpes
CDACombined Development Agency
CDACyclic Division Algebras
CDAContribution au Développement de l'Apprentissage
CDAChild Detection Agency
CDACivil Defense Agency
CDAConnecticut Development Authority
CDAChittagong Development Authority
CDACommunity Development Authority
CDACapital Development Authority
CDACooperative Development Authority
CDACentral Design Agency
CDAControlled Droplet Application
CDACollegiate Debate Association
CDACorona Dance Academy
CDACrater Detection Algorithm
CDAConcurrent Detection Algorithm
CDAConsecutive Diagnosis Algorithm
CDACommercial Derivative Aircraft
CDAClean Dry Air
CDACareer Design Associates, Inc.
CDAChristian Democratic Appeal
CDAChandra Data Archive
CDACharacter Data Archive
CDACanadian Dam Association
CDACrash-Damaged Aircraft
CDACentral Development Activity
CDACurrent Differencing Amplifier
CDACall Data Accumulator
CDAClass Design Agent
CDACompact Digital Audio
CDACompound Document Architecture
CDACanada
CDACanadian Dental Association
CDACatalog Data Activity
CDACD Audio Track
CDAConceptual Design Activity
CDAConcept Development Aircraft
CDAConcept Demonstrator Aircraft
CDACalifornia Department of Aging
CDACorporate Dental Application
CDACommunications Distribution Assembly
CDACote d'Azur
CDAColumbus DanceArts Academy
CDACorporate Directory Assistance
CDACertified Design Accountant