Beth mae CNCA yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron CNCA? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o CNCA. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o CNCA, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr CNCA

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o CNCA. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau CNCA ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt cnca ar gyfer

Pob diffiniad o CNCA

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o CNCA yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
CNCAAcademi Siarter Nuevo Camino
CNCAArdal arfordirol gogleddol California
CNCAAudiovisuelle Conseil Cenedlaethol de la cyfathrebu
CNCACanolfan ar gyfer ceisiadau cyfrifiadura niwral
CNCAChanolfannau maethiad canser o America
CNCAConsejo Nacional para la Cultura y ALlau Artes
CNCAConselho Nacional de Carregadores de Angola
CNCACymdeithas Cŵn narcotig California
CNCACymdeithas Glo Cenedlaethol Tsieina
CNCACynghorydd ymataliaeth nyrs Canada
CNCACyngor ar gyfer cydweithredu cenedlaethol mewn campau dŵr
CNCACytundeb cyfrinachedd a di-gystadleuaeth
CNCADdeddf Rheoli difäol Canada
CNCAGweinyddu Cod California Nevada
CNCAGweinyddu achrediad ardystiad y Gweriniaeth Pobl Tsieina
CNCANebraska canolog Cyngor alcoholiaeth
CNCAPwyllgor Cenedlaethol Tsieina ar heneiddio