EKIM: Et Kursus yr Mirakler


Beth mae EKIM yn ei olygu? Mae EKIM yn sefyll am Et Kursus yr Mirakler. Os ydych yn ymweld â'n fersiwn di-Saesneg ac eisiau gweld y fersiwn Saesneg o Et Kursus yr Mirakler, sgroliwch i lawr i'r gwaelod a byddwch yn gweld ystyr Et Kursus yr Mirakler yn Saesneg iaith. Cofiwch fod y talfyriad o EKIM yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiannau fel bancio, cyfrifiadureg, addysg, cyllid, llywodraethol, ac iechyd. Yn ogystal â EKIM, efallai fod Et Kursus yr Mirakler yn fyr am acronymau eraill.

EKIM = Et Kursus yr Mirakler

Chwilio am ddiffiniad cyffredinol o EKIM? Mae'r EKIM yn golygu Et Kursus yr Mirakler. Rydym yn falch o restru acronym EKIM yn y gronfa ddata fwyaf o fyrfoddau ac acronymau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos un o ddiffiniadau EKIM yn Saesneg: Et Kursus yr Mirakler. Gallwch lawrlwytho'r ffeil delwedd i'w hargraffu neu ei hanfon at eich ffrindiau drwy e-bost, Facebook, Twitter, neu TikTok.

EKIM: Et Kursus yr Mirakler

Ystyron EKIM yn Saesneg

Fel y soniwyd uchod, defnyddir EKIM fel acronym mewn negeseuon testun i gynrychioli Et Kursus yr Mirakler. Mae'r dudalen hon i gyd yn ymwneud â'r acronym EKIM a'i ystyron fel Et Kursus yr Mirakler. Nodwch nad Et Kursus yr Mirakler yw unig ystyr EKIM. Efallai y bydd mwy nag un diffiniad o EKIM, felly edrychwch ar ein geiriadur am bob ystyr o EKIM un wrth un.

Diffiniad yn Saesneg: Et Kursus I Mirakler

Ystyriaethau eraill EKIM

Ar wahân i Et Kursus yr Mirakler, mae gan EKIM ystyron eraill. Maent wedi'u rhestru ar y chwith isod. Sgroliwch i lawr a chliciwch i weld pob un ohonynt. Ar gyfer pob ystyr o EKIM, cliciwch "mwy ". Os ydych yn ymweld â'n fersiwn Saesneg, ac eisiau gweld diffiniadau o Et Kursus yr Mirakler mewn ieithoedd eraill, cliciwch y ddewislen iaith ar y gwaelod dde. Byddwch yn gweld ystyron Et Kursus yr Mirakler mewn llawer o ieithoedd eraill megis Arabeg, Daneg, Iseldireg, Hindi, Siapan, Corëeg, Groeg, Eidaleg, Fietnameg, ac ati.