Beth mae GMAC yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron GMAC? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o GMAC. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o GMAC, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr GMAC

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o GMAC. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau GMAC ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt gmac ar gyfer

Pob diffiniad o GMAC

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o GMAC yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
GMACCymdeithas gerddoriaeth efengyl Canada
GMACCyngor derbyn rheolaeth graddedig
GMACGorfforaeth derbyniad cyffredinol Motors
GMACNwy Arc metel trawsbynciol
GMACPwyllgor Cynghori ar addasu genetig
GMACPwyllgor Ymgynghorol ystrywio genetig
GMACRheolydd mynediad gigabit cyfryngau
GMACRhoi cyfle mi A
GMACRhowch alwad mi A
GMACSianel lluosog-mynediad gaussian