Beth mae PIE yn ei olygu?

Ydych chi'n chwilio am ystyron PIE? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o PIE. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o PIE, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Beth yw safbwynt pie ar gyfer

AcronymDiffiniad
PIEAddysg materion cyhoeddus
PIEAmgylchedd gwybodaeth bersonol
PIEArbrawf effaith gronynnau
PIEArbrawf gwella proses
PIEArddangosfa diwydiant parcio a'r gynhadledd
PIEArholiad ôl-Arbelydru
PIEBalchder mewn rhagoriaeth
PIECyflogai ysbeidiol parhaol
PIECyfnewid integreiddio gan gymheiriaid
PIECyfnewid rhyngrwyd cyhoeddus
PIECyfnewid rhyngrwyd preifat
PIECyfnewid ryngddiwylliannol Pacific
PIECyfnod cymhwystra cychwynnol
PIECyfranogiad rhieni mewn addysg
PIECynhyrchiant integredig yr amgylchedd
PIEDelwedd Pacific electroneg
PIEDileu ymyriant curiad y galon
PIEDiwydiannol Panasonic Europe GmbH
PIEDyfrhau pulsed gwacáu
PIEEffeithiau seicolegol ac effeithiau
PIEEffeithlonrwydd Llun-Ionization
PIEEhangu ymyriad ar ymylol
PIEEi selio Polymorphism, etifeddiant,
PIEElfen adnabod parhaus
PIEElfen wybodaeth protocol
PIEEmffysema interstitaidd yr ysgyfaint
PIEEndid budd y cyhoedd
PIEEndid buddsoddi portffolio
PIEEstyniad ategyn
PIEExpo delweddu lluniau
PIEGwariant achlysurol personol
PIEGweithredu lluosogi, haint,
PIEGwella diwydiant carchar
PIEInfiltrates ysgyfeiniol gyda Eosinophils
PIELlwyfan ar gyfer addysg rhyngwladol
PIELlwyfan ar gyfer cyfnewid gwybodaeth
PIEOffer rhyngwyneb rhaglenadwy/rhannu
PIEPacific Intermountain Express
PIEParlamento Indio Estatal
PIEPartneriaid mewn addysg
PIEPartneriaid mewn cyflogaeth
PIEPartneriaid mewn rhagoriaeth
PIEPecyn gosod amlenni
PIEPielaveden
PIEPlataforma de la Federación de los Independientes de España
PIEPolisi a gwybodaeth Encyclopedia
PIEPolisi cyhoeddi mynediad
PIEPostulated gychwyn digwyddiad
PIEPris mewn gwirionedd
PIEProblemau, y materion & disgwyliadau
PIEProto-Indo Ewropeaidd
PIESt Petersburg/Clearwater, FFL, UDA-rhyngwladol St Petersburg/Clearwater
PIEWibffordd Ynys gyfan
PIEYstum, wefriad a mynegiant