VJE: Virginia Journal of addysg


Beth mae VJE yn ei olygu? Mae VJE yn sefyll am Virginia Journal of addysg. Os ydych yn ymweld â'n fersiwn di-Saesneg ac eisiau gweld y fersiwn Saesneg o Virginia Journal of addysg, sgroliwch i lawr i'r gwaelod a byddwch yn gweld ystyr Virginia Journal of addysg yn Saesneg iaith. Cofiwch fod y talfyriad o VJE yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiannau fel bancio, cyfrifiadureg, addysg, cyllid, llywodraethol, ac iechyd. Yn ogystal â VJE, efallai fod Virginia Journal of addysg yn fyr am acronymau eraill.

VJE = Virginia Journal of addysg

Chwilio am ddiffiniad cyffredinol o VJE? Mae'r VJE yn golygu Virginia Journal of addysg. Rydym yn falch o restru acronym VJE yn y gronfa ddata fwyaf o fyrfoddau ac acronymau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos un o ddiffiniadau VJE yn Saesneg: Virginia Journal of addysg. Gallwch lawrlwytho'r ffeil delwedd i'w hargraffu neu ei hanfon at eich ffrindiau drwy e-bost, Facebook, Twitter, neu TikTok.

VJE: Virginia Journal of addysg

Ystyron VJE yn Saesneg

Fel y soniwyd uchod, defnyddir VJE fel acronym mewn negeseuon testun i gynrychioli Virginia Journal of addysg. Mae'r dudalen hon i gyd yn ymwneud â'r acronym VJE a'i ystyron fel Virginia Journal of addysg. Nodwch nad Virginia Journal of addysg yw unig ystyr VJE. Efallai y bydd mwy nag un diffiniad o VJE, felly edrychwch ar ein geiriadur am bob ystyr o VJE un wrth un.

Diffiniad yn Saesneg: Virginia Journal of Education

Ystyriaethau eraill VJE

Ar wahân i Virginia Journal of addysg, mae gan VJE ystyron eraill. Maent wedi'u rhestru ar y chwith isod. Sgroliwch i lawr a chliciwch i weld pob un ohonynt. Ar gyfer pob ystyr o VJE, cliciwch "mwy ". Os ydych yn ymweld â'n fersiwn Saesneg, ac eisiau gweld diffiniadau o Virginia Journal of addysg mewn ieithoedd eraill, cliciwch y ddewislen iaith ar y gwaelod dde. Byddwch yn gweld ystyron Virginia Journal of addysg mewn llawer o ieithoedd eraill megis Arabeg, Daneg, Iseldireg, Hindi, Siapan, Corëeg, Groeg, Eidaleg, Fietnameg, ac ati.