PSC چیست؟


آیا شما به دنبال معنی PSC هستید؟ در تصویر زیر می توانید تعاریف عمده PSC را ببینید. اگر می خواهید، می توانید فایل تصویری را برای چاپ نیز دانلود کنید، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق فیس بوک، توییتر، Pinterest، گوگل و غیره به اشتراک بگذارید. برای دیدن همه معانی PSC، لطفا پایین بروید. لیست کامل تعاریف در جدول زیر به ترتیب حروف الفبا نشان داده شده است.

معانی عمده PSC

تصویر زیر بیشترین استفاده از معانی PSC را ارائه می دهد. شما می توانید فایل تصویری را در قالب PNG برای استفاده آفلاین استفاده کنید یا از طریق ایمیل آن را به دوستانتان ارسال کنید.اگر شما یک وب مستر وب سایت غیر تجاری هستید، لطفا تصویری از تعاریف PSC را در وب سایت خود منتشر کنید.

چه psc برای ایستادن؟

همه تعاریف PSC

همانطور که در بالا ذکر شد، تمام مقادیر PSC را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد. لطفا توجه داشته باشید که همه تعاریف در لیست الفبایی فهرست شده اند.شما می توانید بر روی لینک ها در سمت راست کلیک کنید تا اطلاعات دقیق هر تعریف را ببینید، از جمله تعاریف به زبان انگلیسی و زبان محلی خود.
مخففتعریف
PSCDels Partit Socialistes د کاتالونیا
PSCPacketStorm ارتباطات، شرکت
PSCPasco, واشنگتن - سیتیز
PSCPesquisa د Satisfação د Clientes
PSCPsè Poštovní Smìrovací Èíslo
PSCchondromatosis سینوویال اولیه
PSCابر های استراتوسفر قطبی
PSCاتصال کوتاه آینده نگر
PSCاتمام برنامه تولید
PSCاتمام برنامه ریزی تولید
PSCاجتماعی Partido Cristão
PSCارتباطات ماهواره ای قابل حمل
PSCارتباطات موازی همزمان
PSCاصل پشتیبانی دستورات
PSCامنیت عمومی کانادا
PSCاولیه اسکلروزان Cholangitis
PSCباشگاه اسکی پنتاگون
PSCباشگاه علوم سیاسی
PSCباشگاه غارنوردی، پوتوماک
PSCباشگاه فوتبال فیلادلفیا
PSCبتن پیش تنیده
PSCبخش عمومی شرکت
PSCبرنامه Sectoriel Centralisé
PSCبرنامه des Spécialistes Canadiens
PSCبرنامه حفاظت پیمانکار
PSCبرنامه ریزی کمیته راهبری
PSCبرنامه سایت هماهنگ
PSCبرنامه مرکز پشتیبانی
PSCبرنامه پشتیبانی از ارتباطات
PSCبند Seu Conhecimento
PSCبه دنبال کنترل عملکرد
PSCتبدیل پارالل به سریال
PSCتسلط در مهارت بقا
PSCتصویب کارکنان دانشگاه
PSCتعداد دفعات تعویض حفاظت
PSCتغییر شکل پلاکت
PSCتنظیم پارامتر مفهوم
PSCتولید اشتراک گذاری قرارداد
PSCتولید نظارت رده
PSCتولید گروه نظارت
PSCجامعه مشاوران حقوقی در کانادا
PSCجدول فاصله چاپگر
PSCجدول فاصله گذاری مناسب چاپ
PSCجستجو ریاست کمیته
PSCجستجوی ریاست جمهوری کمیته
PSCحزب سوسيال Chretien
PSCحزب محافظه کار
PSCحزب مرکز اجتماعی
PSCحفاظت از اتمام سوئیچ
PSCحفاظت سوئیچ تکمیل
PSCحفاظت شخصی همراه
PSCحفاظت مدار سوئیچینگ
PSCحفظ انجمن چارلستون
PSCحق بیمه مصنوعی نفت خام
PSCخازن دائمی اسپلیت
PSCخالص توطئه های وحشی
PSCخالص توطئه وحشی
PSCخرید کد منبع
PSCخصوصی تهیه کاتالوگ
PSCخلفی Subcapsular كاتاراكت
PSCخوشه های راه گزینی بسته کوچک
PSCداروخانه شورای دانش آموزان
PSCدر هر کشتی قطب نما
PSCدرمانگاه جراحی پلاستیک
PSCدستور اصلی تابع
PSCدلال محبت تیم ملی کلیک کنید
PSCدوربین تنها قابل حمل
PSCرئیس بخش برنامه ریزی
PSCسیاسی و کمیته امنیت
PSCشركت بخش عمومی
PSCشرکت امنیتی پورت
PSCشرکت خدمات حرفه ای
PSCشرکت خدمات شخصی
PSCشرکت در مرحله پورتلند
PSCشرکت پرتلند مرحله
PSCشورای بخش خصوصی
PSCشورای خدمات حرفه ای
PSCشورای علمی اقیانوس آرام
PSCشورای پارکس شایر
PSCصلح و شورای امنیت
PSCظرف جنوب غربی اقیانوس آرام
PSCظرف های جنوب غربی اقیانوس آرام
PSCعملکرد دنبال کنترل
PSCفرض واريانت کابینه
PSCفرمان و کنترل اولیه تک کانال
PSCفرماندهی و کنترل اولیه تک کانال
PSCفیلادلفیا مرکز خدمات
PSCفیلیپ خدمات شرکت
PSCفیلیپ خدماتي
PSCقابل حمل دوربین های تک
PSCقابلیت های راه گزینی بسته کوچک
PSCقبل از انتخاب دوره
PSCقدرت طیف بیماری
PSCقدرت منبع شورای
PSCقرارداد تولید اشتراک
PSCقرارداد خدمات بسته بندی
PSCقرارداد خدمات حرفه ای
PSCقرارداد خدمات شخصی
PSCقیمت سیگنال کد
PSCمتخصص امنیت رئیس بندر
PSCمحتوای خدمات عمومی
PSCمحصولات و خدمات کمیته
PSCمحل جلوه کابینه
PSCمدار کوتاه آینده نگر
PSCمراقبت از بخش خصوصی
PSCمراقبت های بخش خصوصی
PSCمرکز اولیه سکته مغزی
PSCمرکز تخصصی اطفال
PSCمرکز تخصصی کودکان
PSCمرکز خدمات Powerloom
PSCمرکز خدمات برنامه
PSCمرکز خدمات داروسازی
PSCمرکز خدمات روانشناسی
PSCمرکز خدمات شخصی
PSCمرکز خدمات محصول
PSCمرکز خدمات پرسنل
PSCمرکز خدمات پستی
PSCمرکز علوم اقیانوس آرام
PSCمرکز علوم قطبی
PSCمرکز علوم گیاهی
PSCمرکز مطالعات آسیب شناسی
PSCمعیارهای انتخاب خرید
PSCمفهوم سیستم دلخواه
PSCمقایسه بخش عمومی
PSCمنفعل جفت ستاره
PSCهزینه سرویس سواری
PSCهماهنگ كننده برنامه سایت
PSCهماهنگ کننده پشتیبانی محصول
PSCهمدم حفاظت شخصی
PSCوضعیت قدرت طیف
PSCوضعیت موازی نمونه
PSCپارامتر تنظیم مفهوم
PSCپاراگراف Seu Conhecimento
PSCپراکندگی سهموی خوشه
PSCپرسنل خدمات کمیسیون
PSCپرسنل شرکت خدمات
PSCپرسنل کمیته فرعی
PSCپرسنل کمیته های فرعی
PSCپروب کمیته راهبری
PSCپروژه امن کودکی
PSCپروکسی سیگنالینگ مشتری
PSCپرینتر اسکنر کپی
PSCپس از ثابت شلیک پرداخت
PSCپلت فرم پشتیبانی سیستم
PSCپلیس کمیسیون خدمات
PSCپلیموث باشگاه شنا
PSCپنانگ کشتی سازی و ساخت و ساز
PSCپیانو الکترونیک Sicurezza دی Coordinamento
PSCپیتر رهبران کالج
PSCپیتسبورگ Supercomputing مرکز
PSCپیشوند کد Synchronizable
PSCپیمانکار امنیتی خصوصی
PSCپیمانکار پشتیبانی از نخست
PSCپیمانکار پشتیبانی خصوصی سازی
PSCپیمانکار پشتیبانی نخست
PSCکاتالوگ منبع نقطه
PSCکالج اسمیت Paul
PSCکالج ایالتی پرو
PSCکالج ایالتی پلیموث
PSCکد اصلی تکاپوی
PSCکد امنیت شخصی
PSCکد امنیت فیزیکی
PSCکد برنامه تأمین کننده
PSCکد هماهنگ سازی اولیه
PSCکد وضعیت انتشار
PSCکریستیانو Partido اجتماعی
PSCکمپین های از پیش انتخاب شده
PSCکمیته امنیت پورت
PSCکمیته بخش عمومی
PSCکمیته برنامه ریزی
PSCکمیته دولتی
PSCکمیته راهبری
PSCکمیته راهبری برنامه
PSCکمیته فرعی پروژه
PSCکمیته های افقی
PSCکمیسیون استاندارد حرفه ای
PSCکمیسیون خدمات عمومی
PSCکمیسیون خدمات پستی
PSCکمیسیون ماهی آزاد اقیانوس آرام
PSCکمیسیون ورزش فیلیپین
PSCکنترل سرویس دهنده چاپ
PSCکنترل سیستم های پنوماتیک
PSCکنترل وضعیت پروژه
PSCکنترل پورت دولت
PSCکنترل کننده قابل برنامه ریزی مرتب سازی بر اساس
PSCکنترل کننده قابل برنامه ریزی نوع
PSCکنفرانس Stringology پراگ
PSCکنفرانس سیستم های قدرت
PSCیک جریان

PSC در متن ایستاده است

در مجموع ، PSC مخفف یا کلمه اختصاری است که به زبان ساده تعریف شده است. این صفحه نشان میدهد که چگونه PSC در انجمن های پیام رسانی و چت ، علاوه بر نرم افزار شبکه های اجتماعی مانند VK ، Instagram ، Whatsapp و Snapchat استفاده می شود. از جدول بالا ، شما می توانید تمام معانی PSC را مشاهده کنید: برخی از اصطلاحات آموزشی هستند ، دیگر اصطلاحات پزشکی و حتی شرایط کامپیوتر هستند. اگر از تعریف دیگری از PSC اطلاع دارید ، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از. لطفا مطلع شوید که برخی از کلمات اختصاری ما و تعاریف آنها توسط بازدید کنندگان ما ایجاد شده است. بنابراین ، پیشنهاد شما از کلمات اختصاری جدید بسیار خوش آمدید! به عنوان یک بازگشت ، ما مخفف PSC را به اسپانیایی ، فرانسوی ، چینی ، پرتغالی ، روسی و غیره ترجمه کرده ایم. شما بیشتر می توانید به پایین بروید و روی منوی زبان کلیک کنید تا معانی PSC را در سایر زبان های ۴۲ بیابید.