OCA: Ontario Camping Association

Co to jest OCA? Powyżej jest jednym z OCA znaczeń. Może mieć inne definicje. Proszę odnieść się do końca tego fragmentu.

OCA: Ontario Kemping stowarzyszenia

Definicji w języku angielskim: Ontario Camping Association