Skrót

Skrót to skrócona forma słowa. Może składać się z pierwszych liter słów frazy lub być skróconą formą słowa. Skróty są przydatne, gdy przestrzeń jest ograniczona. Używaj ich również, aby uniknąć wielokrotnego powtarzania długiego terminu w dokumencie. W oficjalnym piśmie wyjaśnij skrót, podając jego pełną formę przy pierwszym użyciu. Nie musisz wyjaśniać terminu, który jest powszechnie używany w formie skróconej lub jest wymieniony jako rzeczownik w słowniku. Co to jest skrót? Skrót to skrócona forma terminu, często tworzona z użyciem pierwszej litery każdego słowa w wyrażeniu wielowyrazowym. Skrót może być również po prostu skróconą formą pojedynczego słowa. Skróty są powszechne zarówno w piśmie formalnym, jak i nieformalnym. Wiele terminów, takich jak DNA i HTML, jest lepiej znanych dzięki ich skrótom niż ich pełnych formach. Rodzaje skrótów: skrótem może być inicjał, akronim, skrót lub inna skrócona forma. Inicjał składa się z pierwszych liter słów w terminie. Akronim to skrót wymawiany jako słowo. Kiedy używać skrótu? Używaj skrótów, aby uniknąć powtarzania długich fraz i terminów w dokumencie. Skróty pomagają również w łatwym przekazywaniu informacji, gdy miejsce jest ograniczone (np. na wykresach i rysunkach). Jak poprawnie używać skrótu? Zasadniczo wyjaśnij skrót przy pierwszym użyciu, podając jego pełną formę. Wskazówka: w pracy naukowej lub raporcie rozważ dodanie glosariusza lub listy skrótów po indeksie. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Akronim

Akronim to skrót składający się z wielu słów utworzonych przez pierwszą literę każdego z tych słów w celu utworzenia innego słowa. Na przykład NASA oznacza „Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej”. Co to jest akronim? Akronim jest skrótem, który jest zwykle tworzony przy użyciu pierwszej litery każdego słowa we frazie, dzięki czemu tworzy słowo, które można wymówić. To świetny sposób na szybsze i krótsze wypowiedzenie dłuższej, bardziej skomplikowanej frazy. Akronimy obejmują również inną wersję, zwaną „inicjalizami”, która jest również frazą wskazaną przez użycie pierwszej litery każdego słowa zawartego w wyrażeniu, ale po połączeniu nie można go wymówić jako unikalnego słowa. Zamiast tego wymawia się je, wypowiadając każdą literę słowa osobno. Często akronimy lub inicjały stają się same w sobie słowami w języku angielskim. Przykłady akronimów: PKB - Produkt Krajowy Brutto; CMU – Uniwersytet Carnegie Mellon; BBW - Duże Czarne Kobiety; Procesor — jednostka centralna. Dlaczego używane są akronimy? Akronimy to doskonały sposób na przyspieszenie komunikacji, zarówno pisemnej, jak i ustnej, szczególnie jeśli masz wiele różnych pomysłów i potrzebujesz sposobu na ich szybkie wyrażenie. Idealnym rozwiązaniem dla dzieci jest nauka akronimów w szkole podstawowej i używanie ich w pisaniu akademickim, aby uniknąć używania długich, powtarzających się tytułów, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas pisania na egzaminach. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2