ALPHABET: เลือดดูแลขั้นสูง


ALPHABET หมายความว่าอย่างไร ALPHABET หมายถึง เลือดดูแลขั้นสูง หากคุณกำลังเยี่ยมชมเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของเราและต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ เลือดดูแลขั้นสูง โปรดเลื่อนลงไปที่ด้านล่างและคุณจะเห็นความหมายของ เลือดดูแลขั้นสูง ในภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่าตัวย่อของ ALPHABET ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นการธนาคาร, การประมวลผล, การศึกษา, การเงิน, รัฐบาล, และสุขภาพ. นอกเหนือจาก ALPHABET เลือดดูแลขั้นสูง อาจสั้นสำหรับตัวย่ออื่นๆ

ALPHABET = เลือดดูแลขั้นสูง

กำลังมองหาคำนิยามทั่วไปของ ALPHABET หรือไม่ ALPHABET หมายถึง เลือดดูแลขั้นสูง เราภูมิใจที่จะแสดงรายชื่อย่อของ ALPHABET ในฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของตัวย่อและตัวย่อ รูปต่อไปนี้แสดงหนึ่งในคำจำกัดความของ ALPHABET ในภาษาอังกฤษ: เลือดดูแลขั้นสูง คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือส่งให้เพื่อนของคุณผ่านทาง e-mail, Facebook, Twitter, หรือ TikTok.

ALPHABET: เลือดดูแลขั้นสูง

ความหมายของ ALPHABET ในภาษาอังกฤษ

ดังกล่าวข้างต้น ALPHABET จะถูกใช้เป็นตัวย่อในข้อความที่แสดงถึงเลือดดูแลขั้นสูง หน้านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวย่อของALPHABET และความหมายเป็นเลือดดูแลขั้นสูง โปรดทราบว่าเลือดดูแลขั้นสูง ไม่ใช่ความหมายเพียงอย่างเดียวของALPHABET อาจมีมากกว่าหนึ่งคำจำกัดความของALPHABET ดังนั้นโปรดตรวจสอบในพจนานุกรมของเราสำหรับความหมายทั้งหมดของALPHABET ทีละรายการ

คำนิยามในภาษาอังกฤษ: Advanced Bleeding Care

ความหมายอื่นของ ALPHABET

นอกเหนือจากเลือดดูแลขั้นสูง,ALPHABET มีความหมายอื่นๆ พวกเขาจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายด้านล่าง กรุณาเลื่อนลงและคลิกเพื่อดูแต่ละของพวกเขา สำหรับความหมายของALPHABET ทั้งหมดโปรดคลิก "เพิ่มเติม " หากคุณกำลังเยี่ยมชมเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเราและต้องการดูคำจำกัดความของเลือดดูแลขั้นสูง ในภาษาอื่นๆโปรดคลิกที่เมนูภาษาที่ด้านล่างขวา คุณจะเห็นความหมายของเลือดดูแลขั้นสูง ในภาษาอื่นๆอีกมากมายเช่นอาหรับ, เดนมาร์ก, ดัตช์, ฮินดี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, กรีก, อิตาลี, เวียดนาม, ฯลฯ.