ของหอจดหมายเหตุ
ตัวอักษร 4

NIPU

EFTE

SNRT

LQFP

HIIT

OGTC

GCLM

QUAN

TBAA

Rgnl

GSTM

WSNS

UTBM

GDHD

STCK

EEBC

PAGC

ENEM

EDDG

PPRI

GSGA

CVGS

BGDG

LIRR

SPFS

REOI

PKWY

LVIS

ECOP

HTPS

MBBG

OLIS

CTHC

DEPM

NAGE

OFFR

LTLT

RIFT

KCPT

BIAL

RFOC

HOBI

SMHG

IDEF

APEM

MEAG

LUSM

AEOR

HFID

ACPR