สิ่งที่เป็น CAF

ค้นหาความหมายเต็มของ CAF หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ CAF คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ caf ถึง

อักษรย่อนิยาม
CAFCentral Adjudication Facility
CAFCongenital Afibrinogenemia
CAFComité des Armateurs Fluviaux
CAFCaisse d'Allocations Familiales
CAFCapacité d'Autofinancement
CAFCercle Athlétique de la Famenne
CAFCitius, Altius, Fortius
CAFConstrucciones Y Auxiliar de Ferrocarriles
CAFCooperativas Agrarias Federadas
CAFCorporación Andina de Fomento
CAFCraxi, Andreotti, Forlani
CAFCrédit Agricole Finistère
CAFCuisses, Abdos, Fessiers
CAFCystadenofibroma
CAFCommission de l'Avifaune Française
CAFCompressed Air Filter
CAFCabin Air Filter
CAFCMM Appraisal Framework
CAFCommon Assessment Framework
CAFComposite Application Framework
CAFCommon Adapter Framework
CAFC4ISR Architecture Framework
CAFCatholic Answers Forum
CAFCombustion Air Flow
CAFChadian Armed Forces
CAFCongolese Armed Forces
CAFCivilian Armed Forces
CAFCameroon Armed Forces
CAFConfederate Air Force
CAFChinese Air Force
CAFCzech Air Force
CAFCanadian Air Force
CAFCroatian Air Force
CAFCanadian Armed Forces
CAFCommunity Arts Fund
CAFContract Advertisement Forecast
CAFCommittee on Academic Freedom
CAFCove Adoptive Families
CAFClub Alpin Français
CAFControllable ATM Fabric
CAFConcert Association of Florida
CAFComputer Assisted Feedback
CAFCaffeine
CAFCouncil Affiliation Fee
CAFCommunity Activation Facilitator
CAFContact A Family
CAFCombat Air Forces
CAFCost And Freight
CAFCommemorative Air Force
CAFCounter Air Fighter
CAFCompress and Forward
CAFCentral American Federation
CAFCombined Adjustment Factor
CAFCurrency Adjustment Factor
CAFCable Adjustment Factor
CAFCritical Assessment Factor
CAFcommander, airborne/air assault force
CAFCentrifugal Air Fan
CAFChicago Architecture Foundation
CAFCanadian Airgun Forum
CAFCode Aurora Forum
CAFCross-Ambiguity Function
CAFConfédération Africaine de Football
CAFConstruction Advancement Foundation
CAFCosmetology Advancement Foundation
CAFChild Aid Foundation
CAFChallenged Athletes Foundation
CAFCharities Aid Foundation
CAFCooley's Anemia Foundation
CAFCompletely Assembled for Ferry
CAFCompressed Asbestos Fibre
CAFCombined Arms Flavor
CAFCanadian Abilities Foundation
CAFCore Audio Format
CAFCulture and Animals Foundation
CAFChemical Analysis Facility
CAFCentre d'Autoformation et de Formation Continuée
CAFCentre for Analytical Finance
CAFCommon Application Form
CAFClassical Association of Florida
CAFConfederation of African Football
CAFCreate A Family
CAFCreate a Fighter
CAFCanadian Arab Federation
CAFCoefficient d'Acceptation Féminine
CAFCentral African Republic
CAFCAN Arbitration Field
CAFCensus of Agriculture and Fisheries
CAFCentral Analytical Facility
CAFCatalog Access Facility
CAFCampaign for America's Future
CAFCompressed Air Foam
CAFCafritz Building
CAFClearance As Filed
CAFCentro de Apoyo Familiar
CAFChild, Adolescent, and Family
CAFChildren of Alcoholics Foundation
CAFChildren's Advocacy Foundation, Inc.
CAFChild Acceptance Factor
CAFChildren's Angel Flight
CAFComparative Advantage Following
CAFContemporary Arts Forum
CAFCompetition, Applicants and Finalists
CAFCustomer Acquisition Form
CAFComputer Acquisition Form
CAFCurriculum Action Form
CAFCorrective Action Form
CAFContribution Approval Form
CAFCourse Approval Form
CAFClient Approval Form
CAFCambridge Application Form
CAFCivil Asset Forfeiture
CAFCentralized Authorization File
CAFClinical Activity File
CAFCall Attach Facility
CAFCafeteria
CAFConductive Anodic Filament
CAFCompetency Assessment File
CAFChase Auto Finance