สิ่งที่เป็น cAR3

ค้นหาความหมายเต็มของ cAR3 หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ cAR3 คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ car3 ถึง

อักษรย่อนิยาม
cAR3Cyclic AMP receptor 3