สิ่งที่เป็น CENTREX

คุณกำลังมองหาความหมายของ CENTREX หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ CENTREX หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ CENTREX โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ centrex ถึง

อักษรย่อนิยาม
CENTREXศูนย์กลางแลกเปลี่ยน