สิ่งที่เป็น GPGS

ค้นหาความหมายเต็มของ GPGS หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ GPGS คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ gpgs ถึง

อักษรย่อนิยาม
GPGSGlobal Power Generation Services
GPGSGovernment Purchases of Goods and Services