สิ่งที่เป็น IMMIP

คุณกำลังมองหาความหมายของ IMMIP หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ IMMIP หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ IMMIP โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ immip ถึง

อักษรย่อนิยาม
IMMIPสถาบันจุลชีววิทยาทางการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน และปรสิตวิทยา