สิ่งที่เป็น IMMIP

ค้นหาความหมายเต็มของ IMMIP หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ IMMIP คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ immip ถึง

อักษรย่อนิยาม
IMMIPInstitute for Medical Microbiology, Immunology and Parasitology