สิ่งที่เป็น NWJ

คุณกำลังมองหาความหมายของ NWJ หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ NWJ หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ NWJ โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ nwj ถึง

อักษรย่อนิยาม
NWJทางโฮ