สิ่งที่เป็น TBT

คุณกำลังมองหาความหมายของ TBT หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ TBT หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ TBT โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ tbt ถึง

อักษรย่อนิยาม
TBTTabatinga อามาโซนัส บราซิล
TBTTaco Bell วันอังคาร
TBTTagger ตามการเปลี่ยนแปลง
TBTTetrabutoxytitanium
TBTTetrabutyl Titanate
TBTTributylin
TBTTrès Basse Température
TBTกลยุทธ์ใยชาม
TBTความจริงจะบอก
TBTความตึงเครียด Très Basse
TBTงานฝึกอบรม
TBTจะทดสอบ
TBTตะแกรงลวดหนาเสียดสีหาง
TBTต้นระฆัง
TBTทีมงานฝึกอบรม
TBTบันทึก Bluebird transcontinental
TBTฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยี
TBTพูดคุยของกล่องเครื่องมือ
TBTวัด Tikvah เบธ
TBTวันนี้สิ่งที่ใหญ่
TBTอุณหภูมิร่างกายทั้งหมด
TBTอุณหภูมิใบกังหัน
TBTอุปสรรคทางเทคนิคเพื่อการค้า
TBTเทเลมาร์เก็ตติ้งและธุรกิจโทรคมนาคม
TBTเปิดโดยเปิด
TBTเลี้ยวตามกลยุทธ์
TBTเวลาทั้งหมดด้านล่าง
TBTเสนอราคาด้านเทคนิค Tabulation
TBTแทมปาเบย์เทคนิคมัธยม
TBTโทรทัศน์เบย์ฟ้าร้อง