สิ่งที่เป็น VSDB

คุณกำลังมองหาความหมายของ VSDB หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ VSDB หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ VSDB โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ vsdb ถึง

อักษรย่อนิยาม
VSDBเวอร์จิเนียโรงเรียนสำหรับคนหูหนวกและตาบอด