สิ่งที่เป็น VSDB

ค้นหาความหมายเต็มของ VSDB หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ VSDB คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ vsdb ถึง

อักษรย่อนิยาม
VSDBVirginia School for the Deaf and Blind