AFOP: Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique


AFOP có nghĩa là gì? AFOP là viết tắt của Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của AFOP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài AFOP, Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

AFOP = Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique

Tìm kiếm định nghĩa chung của AFOP? AFOP có nghĩa là Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của AFOP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của AFOP bằng tiếng Anh: Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

AFOP: Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique

Ý nghĩa của AFOP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, AFOP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique. Trang này là tất cả về từ viết tắt của AFOP và ý nghĩa của nó là Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique. Xin lưu ý rằng Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique không phải là ý nghĩa duy chỉ của AFOP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của AFOP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của AFOP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Association Francaise des industries de l'Optique et de la Photonique

Ý nghĩa khác của AFOP

Bên cạnh Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique, AFOP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của AFOP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội Francaise des ngành công nghiệp de l'Optique et de la Photonique bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

AFOP định nghĩa:
    ... Thêm